De Rietzee
Home Werken bij Ervaringsverhalen

Ervaringsverhalen

Werken bij VCOG. Wat betekent dit voor een leerkracht? Wij vragen het Janny Weender. Zij is sinds 1979 werkzaam in het onderwijs en vanaf het begin werkzaam bij VCOG. Janny is begonnen bij kleuterschool Karekiet aan de Eikenlaan in Groningen, heeft daarna de overstap naar ’t Kompas gemaakt en is nu werkzaam op De Heerdstee.

Janny: “Ik heb 17 jaar kleuters gehad en heb toen de overstap gemaakt naar groep 3 en geleidelijk van groep 4 naar groep 8. Op dit moment heb ik groep 5 op De Heerdstee. Mijn huidige groep 5 is een prachtige mix van jongens (15) en meisjes (15) maar ook van culturen. De kinderen zijn sportief en sociaal voor elkaar en dat is een mooie basis om je als kind veilig te voelen om te leren en je goed cognitief en sociaal te ontwikkelen. Ik sta, samen met twee mannelijke collega’s, voor deze groep.

Mijn contact met andere collega’s is goed. Door de jaren heen heb ik heel sterk ervaren dat collegialiteit heel belangrijk is als team. Je hebt niet alleen een klas met kinderen maar als team een school met kinderen. Je bent samen de school en daarvoor is (net als voor de kinderen) een collegiale, veilige en transparante sfeer heel belangrijk.

Naast leerkracht, ben ik intern begeleider, specialist excellent leren, bouwcoördinator, vertrouwenspersoon en cultuur coördinator. Met bijeenkomsten ontmoet ik veel collega’s van VCOG wat vaak een meerwaarde is om ervaringen te delen. Daarnaast zien we elkaar tijdens nieuwjaar, de barbecue en andere bijeenkomsten die door VCOG georganiseerd worden.

Door de jaren heen zijn er veel ontwikkelingen geweest, zowel goede als minder goede. Passend onderwijs geeft de school veel mogelijkheden om zich te profileren. Wat vind je als school belangrijk en wat straal je uit naar kinderen en ouders? Daarnaast is het een goede ontwikkeling dat er meer geld naar de scholen gaat om de kinderen maar ook de collega leerkrachten te ondersteunen. Ik vind het jammer dat verhalend vertellen en veel zingen in de klas een aspect is die steeds meer verdwijnt in het onderwijs. Het is fantastisch dat VCOG  het convenant “meer muziek in de klas” heeft ondertekent om de kinderen veel muziek te laten ervaren en zingen.

De rol van ouders is heel belangrijk voor de school. Ouderbetrokkenheid is essentieel voor een school. We hebben al jaren een klassenouder in de klas. Een klassenouder kan erg snel een hulpvraag uitzetten en dit gebeurt wel eens door sociale media. Hoewel je door sociale media snel geïnformeerd wordt over actuele zaken, is het ook belangrijk om jezelf hierin te beschermen met schoolbrede afspraken, want anders blijf je zeven dagen per week leerkracht.

VCOG is een fijne werkgever. Op school merk je dat in de klas. Zingeving is een basis in het onderwijs. We gaan respectvol, tolerant en met zorg met elkaar om. Een ding is zeker: naast mijn vele jaren ervaringen en opleidingen zijn de kinderen het mooiste doel waar ik mee en voor werk!”