050 5713735 info@vcog.nl

Meeroevers

Adres

Meeroeverslaan 312
9613 AE Meerstad (GR)

 

Contact
T. 050 2 30 60 61
E. info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl

Onze school is gelegen in de nieuwe wijk “Meeroevers” in Meerstad en dat ligt in de gemeente Groningen. SWS Meeroevers is opgericht in het jaar 2012 en aanvankelijk zijn we begonnen met 12 leerlingen. In de loop van de jaren is onze school gegroeid tot het huidig aantal leerlingen van ongeveer 360. SWS Meeroevers is een samenwerkingsschool. Dit betekent bij ons dat ouders kiezen voor de Openbare identiteit of de Christelijke identiteit. De leerlingen krijgen humanistisch – of godsdienstig vormingsonderwijs van een vakdocent. Vanaf groep 5 worden ook de andere wereldgodsdiensten behandeld.
Op SWS Meeroevers gebruiken we de verworvenheden van de Visible Learning School. De Visible Learning school is gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek van John Hattie. Voorbeelden van Visible Learning zijn reflectie en feedback, het werken met succescriteria en het formatief beoordelen van leerlingen.
Wij verwelkomen alle leerlingen met een brede glimlach. We bieden kansen en stimuleren leerlingen om te leren en te groeien, “Beter worden in wie je bent”. Samen leer je natuurlijk nog veel meer, dus leren en groeien wij graag met de leerlingen mee. Daarom werken wij in eilandteams. In deze eilanden werken leerlingen en leerkrachten van twee jaargroepen intensief met elkaar samen. Door te kiezen voor deze werkwijze kunnen we beter aansluiten bij de leerbehoeften van leerlingen.
We hebben de ambitie om een innovatieve school te zijn. Op SWS Meeroevers zijn alle groepsleerkrachten, naast hun lesgevende taken, ook betrokken bij één of meerdere leerteams. Deze leerteams volgen de innovaties op specifieke ontwikkelingsgebieden en proberen dit, waar mogelijk, te implementeren in ons onderwijs. 
Wil je meer weten over onze school? Neem een kijkje op onze website.

050-5713735

Postadres
Postbus 9401
9703 LP  Groningen
 
Bezoekadres
Eenrumermaar 4
9735 AD  Groningen

Contact opnemen

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

Per mail: info@vcog.nl

of formulier