050 5713735 info@vcog.nl

Nassauschool

Adres
Nassaulaan 5
9717 CE  Groningen
 
Contact
T. 050 318 04 36

De gebouwen van de Nassauschool staan in de prachtige Oranjewijk bij het Noorderplantsoen. De school heeft ongeveer 500 leerlingen en het team bestaat bestaat uit 33 leerkrachten. Er zijn twee locaties. De onderbouw is gehuisvest aan de Graaf Adolfstraat en de oudere leerlingen krijgen les aan de Nassaulaan. De school heeft een CKV-profiel: er is veel aandacht voor culturele en kunstzinnige vorming.

Op de Nassauschool wordt gewerkt met het continurooster. Dit houdt in dat de kinderen tussen de middag op school blijven en eten met de leerkracht. De tussen-de-middagpauze wordt in groepsverband onder toezicht van onderwijspersoneel en combinatiefunctionarissen doorgebracht.

De Nassauschool is nieuwsgierig naar…. de leerlingen en het verhaal die zij vertellen. Eigenheid staat hoog in het vaandel, het is de taak van de school om alle leerlingen te zien. Het is de verantwoordelijkheid van de leerkrachten en ondersteunend personeel om ze voor te bereiden op een leven in de maatschappij van nu en de toekomst. Dit wordt gedaan door bij te dragen aan het vergroten van zelfkennis en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Brede kennis wordt aangereikt en de kinderen wordt de ruimte gegeven om zich vaardigheden zoals kritisch denken, creativiteit en probleemoplossend handelen eigen te maken.

Ieder kind is uniek en beschikt over talenten. Het benutten van gegeven talent en het ontwikkelen van persoonlijke, unieke eigenschappen bevorderen de eigenwaarde, eigen verantwoordelijkheid en het welbevinden van de leerling. De missie van de Nassauschool is om de nieuwsgierigheid en betrokkenheid te blijven stimuleren om vanuit daar te komen tot leren en ontwikkelen.

050-5713735

Postadres
Postbus 9401
9703 LP  Groningen
 
Bezoekadres
Eenrumermaar 4
9735 AD  Groningen

Contact opnemen

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

Per mail: info@vcog.nl

of formulier