050 5713735 info@vcog.nl

Dom Helder Camara

Adres
Onnemaheerd 2
9736 AM  Groningen
 
Contact
T. 050 541 22 50
De Dom Helder Camaraschool staat in de wijk Beijum van de stad Groningen en bestaat sinds 1983. Er is sprake van een modern multifunctioneel schoolgebouw. De school beschikt naast groepslokalen voor de leerlingen over volwaardige ruimtes die gebruikt worden door de SKSG voor voor- en naschoolse opvang. De trots van onze school is het theater met tribune waarop alle leerlingen tegelijk kunnen plaatsnemen om een feest te vieren, een voorstelling bij te wonen, te genieten van muziek en dans en veel meer! Naast de 450 kinderen zijn 30 enthousiaste leerkrachten aan de school verbonden. Ook werken een directeur, een teamleider, vier onderwijsassistenten, een conciërge, een vakdocent muziek, een vakdocent CKV en een administratief medewerker op onze school. De Dom Helder Camaraschool is een oecumenische basisschool. Voor de school betekent dit dat iedereen in beginsel welkom is op deschool ongeacht geloofsovertuiging, culturele of maatschappelijke achtergrond. Wat de Dom Helder Camaraschool anders maakt dan een openbare basisschool of een christelijke basisschool, is de aandacht die we besteden aan culturele en religieuze vorming. We brengen kinderen actief in aanraking met het Christendom, Jodendom, de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Dit wordt gedaan door thematisch te werken aan ‘geestelijke stromingen’. Ieder thema duurt drie tot vier weken. In een thema wordt gezocht naar verbinding tussen een religieuze stroming en een maatschappelijk onderwerp. Ieder thema start met een introductie op groeps- of schoolniveau. In de groepen wordt aandacht besteed aan de religie die centraal staat, culturele activiteiten passend bij het thema, verhalen en we betrekken de wereld dichtbij en wat verder van ons af bij het thema. Met een aantal voorbeelden zullen we dit toelichten.

050-5713735

Postadres
Postbus 9401
9703 LP  Groningen
 
Bezoekadres
Eenrumermaar 4
9735 AD  Groningen

Contact opnemen

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

Per mail: info@vcog.nl

of formulier