050 5713735 info@vcog.nl

De Wegwijzer

Adres
Prunusstraat 76
9741 LE  Groningen
 
Contact
T. 050 577 76 81

Christelijke basisschool De Wegwijzer staat midden in de wijk Selwerd. Wij zijn een school waar kinderen vanaf twee jaar welkom zijn op de peuterspeelzaal Klein Duimpje en vanaf vier jaar in het basisonderwijs. Cbs De Wegwijzer is een Vensterschool evenals De Pendinghe en de Bisschop Bekkerschool waar nauw mee wordt samengewerkt. De Wegwijzer ziet deelname in wijkontwikkeling en -samenwerking dus niet als vrijblijvend maar als een noodzakelijke faciliteit in de wijk en zien het als een uitdaging dit binnen de visie van de school uit te werken. Ook de samenwerking met de twee andere basisscholen in de Vensterwijk ziet de school als vanzelfsprekend. 

De Wegwijzer wil een goede school zijn, tenminste vallend onder het basisarrangement van de Inspectie van Onderwijs. De leerlingen, die voor het grootste deel uit de Vensterwijk SPT komen, zijn mede hierdoor verzekerd van goed passend onderwijs. De Wegwijzer richt zich op de kerndoelen die aangeven wat een leerling aan het eind van de schooltijd moet weten en kunnen binnen de leergebieden. Op welke manier de school zorgt dat alle leerlingen het maximale leren, presteren en vaardigheden beheersen is beschreven in de visie op onderwijs. 

Onderwijs is geen zaak van leerlingen en leerkrachten alleen, net zoals opvoeden niet alleen meer een zaak van ouders is. Een kind heeft ouders/verzorgers of op zijn minst een ouder of verzorger en woont in een sociale context; een straat, een buurt, binnen een stad met zijn eigen specifieke faciliteiten en mogelijkheden. Al deze factoren beïnvloeden het leven van het kind en dus ook zijn ontwikkeling. Dit kan een positieve en negatieve ontwikkeling zijn. Uit onderzoek en literatuur komt naar voren dat samenwerking van ouders, buurt en school, de ontwikkeling en het welbevinden van het kind versterkt. Zie hiervoor ook de pijlers van de Vensterwijk en de Vreedzame school. Dit is zijn geen nieuwe inzichten. Wel relatief nieuw is het inzicht dat de school een actieve rol in de wijk moet innemen

050-5713735

Postadres
Postbus 9401
9703 LP  Groningen
 
Bezoekadres
Eenrumermaar 4
9735 AD  Groningen

Contact opnemen

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

Per mail: info@vcog.nl

of formulier