050 5713735 info@vcog.nl

De Tamarisk

Adres
Van Ketwich Verschuurlaan 90
9721 SW  Groningen
Canadalaan 2
9728 EE Groningen
 
Contact
T. 050 525 41 59 – 050 526 30 98
E. info@tamarisk.nl

De Tamarisk verzorgt in geheel Groningen-Zuid basisonderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. 

Locatie De Wijert is gevestigd aan de Van Ketwich Verschuurlaan 90 en wordt bezocht door leerlingen uit: De Wijert, Hoornse Meer, Hoornse Park, en De Piccardthof. Het gebouw stamt  uit 1972 en is in 1985 aangepast aan de eisen van het basisonderwijs. Het beschikt over zeven groepslokalen, een speellokaal, ontmoetingsruimte (momenteel in gebruik als les- en overblijflokaal), orthotheek, administratie- en directiekamer, diverse bergruimtes en twee grote pleinen voor onder- en bovenbouw. In centrale ruimtes zijn diverse speel-werkhoeken ingericht. In het gebouw wordt lesgegeven aan de groepen 1 tot en met 8. Daarnaast zijn er twee VVE-groepen ( Voor- en Vroegschoolse Educatie). Hier wordt extra aandacht besteed aan kinderen met extra behoefte aan taalondersteuning.

Locatie Corpus den Hoorn is gevestigd aan de Canadalaan 2 en wordt bezocht door leerlingen uit: Corpus den Hoorn, Grunobuurt, Rivierenbuurt, Laanhuizen, Zeeheldenbuurt, De Wijert, Hoornse Meer, Hoornse Park,  De Piccardthof en Buitenhof. Het gebouw stamt uit de jaren 60 en is volledig gerenoveerd en aangepast in 1998. Het beschikt over zes groepslokalen, een speellokaal (tevens ontmoetingsruimte), orthotheek, personeels- en directiekamer, enkele multifunctionele ruimtes, diverse bergruimtes en een mooi plein voor onder- en bovenbouw. In centrale ruimtes zijn diverse speelwerkhoeken ingericht. In het gebouw wordt lesgegeven aan de groepen 1 tot en met 8. De tussen de middagopvang is in handen van de SKSG.

In beide gebouwen is een aantrekkelijke school gehuisvest aangevuld met opvangmogelijkheden, ook voor jongere kinderen. De locaties zijn genoemd naar de wijk waarin ze zijn gesitueerd.

Een algemene voorwaarde is dat uw kind zich veilig voelt in de ontmoeting met leerkrachten en medeleerlingen. Er wordt daarom met elkaar omgegaan op basis van belangstelling. Kinderen en leerkrachten werken met elkaar samen en streven naar een veilige, positieve en zorgzame sfeer. In dit klimaat wordt het kind als volwaardig gezien. Naast de methode die gehanteerd wordt voor sociaal emotionele ontwikkeling “Omgaan met jezelf en de ander”, wordt ook het “Omgangsprotocol” gehanteerd en wordt er ieder schooljaar gestart met de  “Gouden weken”, waarin er veel aandacht is voor een goede groepsvorming. De Tamarisk is “KIVA-school”, een methodiek waarbij pesten op een effectieve wijze wordt aangepakt en allerlei vormen van ongewenst gedrag wordt voorkomen.

050-5713735

Postadres
Postbus 9401
9703 LP  Groningen
 
Bezoekadres
Eenrumermaar 4
9735 AD  Groningen

Contact opnemen

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

Per mail: info@vcog.nl

of formulier