050 5713735 info@vcog.nl

De Tamarisk

Adres
Van Lenneplaan 8
9721 PZ  Groningen
Canadalaan 2
9728 EE Groningen
 
Contact
T. 050 525 41 59 – 050 526 30 98
E. info@tamarisk.nl

De Tamarisk verzorgt in geheel Groningen-Zuid basisonderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. 

Locatie Tamarisk/Wijert is gevestigd aan de Van Lenneplaan 8 en maakt onderdeel uit van het Daltonkindcentrum “de Wiardt”, waar samen met kinderopvangorganisatie Kids First vorm en inhoud wordt gegeven aan een doorgaande Daltonlijn van 0 – 12 jaar. Deze locatie wordt bezocht door leerlingen uit: De Wijert, Helpman en het Hoornse Meer. Het gebouw is in mei 2021 opgeleverd en voldoet ruimschoots aan de huidige eisen die het onderwijs stelt aan een gebouw. Het beschikt over zeven groepslokalen, een speellokaal, een technieklokaal, een T.M.O.-lokaal (tevens speltherapie), IB/administratie en directieruimtes, diverse bergruimtes en een groot uitdagend plein voor onder- en bovenbouw. Naast het gebouw is sportzaal de Wiardt gevestigd. Verder beschikt het gebouw over een open, toegankelijk plein, waar ook fitnesstoestellen zijn geplaatst voor de wijk, zodat er ook buiten de schooluren om gebruik van het plein kan worden gemaakt. Op de Daltonpleinen in het gebouw zijn allerlei ruimtes ingericht, zodat kinderen hun eigen plek om te werken kunnen kiezen. In het gebouw wordt lesgegeven aan de groepen 1 tot en met 8. Daarnaast zijn is er een VVE-groep (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Hier wordt extra aandacht besteed aan kinderen met extra behoefte aan taalondersteuning. De derde gebruiker van het gebouw is het Groninger Forum. 

Locatie Corpus den Hoorn is gevestigd aan de Canadalaan 2 en wordt bezocht door leerlingen uit: Corpus den Hoorn, Grunobuurt, Rivierenbuurt, Laanhuizen, Zeeheldenbuurt, De Wijert, Hoornse Meer, Hoornse Park,  De Piccardthof en Buitenhof. Het gebouw stamt uit de jaren 60 en is volledig gerenoveerd en aangepast in 1998. Het beschikt over zes groepslokalen, een speellokaal (tevens ontmoetingsruimte), orthotheek, personeels- en directiekamer, enkele multifunctionele ruimtes, diverse bergruimtes en een mooi plein voor onder- en bovenbouw. In centrale ruimtes zijn diverse speelwerkhoeken ingericht. In het gebouw wordt lesgegeven aan de groepen 1 tot en met 8. De tussen de middagopvang is in handen van de SKSG.

In beide gebouwen is een aantrekkelijke school gehuisvest aangevuld met opvangmogelijkheden, ook voor jongere kinderen. De locaties zijn genoemd naar de wijk waarin ze zijn gesitueerd.

Een algemene voorwaarde is dat uw kind zich veilig voelt in de ontmoeting met leerkrachten en medeleerlingen. Er wordt daarom met elkaar omgegaan op basis van belangstelling. Kinderen en leerkrachten werken met elkaar samen en streven naar een veilige, positieve en zorgzame sfeer. In dit klimaat wordt het kind als volwaardig gezien. Naast de methode die gehanteerd wordt voor sociaal emotionele ontwikkeling “Omgaan met jezelf en de ander”, wordt ook het “Omgangsprotocol” gehanteerd en wordt er ieder schooljaar gestart met de  “Gouden weken”, waarin er veel aandacht is voor een goede groepsvorming. De Tamarisk is “KIVA-school”, een methodiek waarbij pesten op een effectieve wijze wordt aangepakt en allerlei vormen van ongewenst gedrag wordt voorkomen.

050-5713735

Postadres
Postbus 9401
9703 LP  Groningen
 
Bezoekadres
Eenrumermaar 4
9735 AD  Groningen

Contact opnemen

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

Per mail: info@vcog.nl

of formulier