050 5713735 info@vcog.nl

De Kleine Wereld

Adres
S.S. Rosensteinlaan 21 – Celebesstraat 35
9713 AT – 9715 JB  Groningen
 
Contact
T. 050 318 17 10 – 577 04 09

De locatie aan de S.S. Rosensteinlaan ligt aan de rand van de Oosterparkwijk; met als voornaamste voedingsgebied de Oosterparkwijk en het Centrum. De locatie Celebesstraat ligt vrij centraal in de Indische Buurt met als voornaamste voedingsgebied de Indische Buurt, de Korrewegwijk, de Hunze en Van Starkenborgh. De afstand tussen beide gebouwen is ongeveer één kilometer.
Op 4 september 2017 begint de school met 180 leerlingen, die verdeeld zijn over 10 groepen. Het team, gevormd door directie, leerkrachten en ondersteunend personeel, bestaat uit 20 medewerkers.

De Kleine Wereld is een christelijke basisschool die op basis van wederzijds respect ook open staat voor kinderen en ouders met een andere culturele of religieuze achtergrond. De school wil bezig zijn met kinderen iets te leren en iets bij te dragen aan hun opvoeding, zoals:
– leren dat ze in de bijbel kunnen vinden wat God voor mensen deed en doet
– bijbrengen van kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om in deze maatschappij te kunnen functioneren
– meehelpen kinderen opvoeden tot zelfstandige mensen die, ondanks allerlei verschillen, anderen kunnen respecteren en waarderen

Tot slot moet de school voor een kind een plaats zijn waar het zich thuis voelt, waar het zich veilig voelt. De relatie tussen leerkracht en kind moet zo open zijn dat het kind weet dat het te allen tijde bij de leerkracht terecht kan. De leerkrachten zorgen voor voldoende toezicht, zodat ze op de hoogte zijn van problemen tussen kinderen. De Kleine Wereld vindt het ook belangrijk dat aan veiligheid en goede sfeer niet alleen door leerkrachten aandacht wordt besteed, maar dat er ook samen met de kinderen wordt gewerkt aan het voorkomen en zelf oplossen van problemen en conflicten.

050-5713735

Postadres
Postbus 9401
9703 LP  Groningen
 
Bezoekadres
Eenrumermaar 4
9735 AD  Groningen

Contact opnemen

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

Per mail: info@vcog.nl

of formulier