050 5713735 info@vcog.nl

De Hoeksteen

Adres
Siersteenlaan 480-1
9743 EZ  Groningen
 
Contact
T. 050 579 15 50

De Hoeksteen is een moderne, open, christelijke school. De school maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Groningen, kortweg VCOG genoemd. Er wordt gewerkt vanuit Bijbels perspectief en men staat open voor verschillende levensbeschouwingen en culturen. De Hoeksteen is een kanjerschool. De school participeert in het Vensterschoolproject. Allerlei activiteiten voor kinderen en ouders, in samenwerking met andere instanties georganiseerd, vinden plaats in het gebouw. De Hoeksteen is een christelijke basisschool waar in een sfeer van vertrouwen en met respect voor elkaar, het kind wordt uitgedaagd en ondersteund om zichzelf te ontplooien. ‘Onze Kanjers doen het beter’

Op De Hoeksteen is gekozen voor een continurooster. Er is gekozen voor vijf gelijke dagen.  De school heeft gemerkt dat de kinderen veel behoefte hebben aan structuur en regelmaat. Er is per dag twee keer een pauze. De leerkrachten eten met de kind(eren) op school. De Hoeksteen is een grote school en wordt bezocht door ongeveer 300 leerlingen. Aan de hand van het criterium ‘leeftijd’ wordt de groepsindeling gemaakt.

De Hoeksteen is een Kanjer school. Het is belangrijk dat de leerlingen goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan. Dat is de basis van goed onderwijs. Het motto van De Hoeksteen is daarom ook: “Onze Kanjers doen het beter”.

Binnen de school zijn de volgende kernwaarden uitgangspunt:

– persoonlijke ontplooiing
– ondersteuning
– uitdaging
– samenwerking
– verantwoordelijkheid/zelfstandigheid

Ontwikkeling is een continu proces, geen eenmalige gebeurtenis. Bij iedere ‘stap’ die gezet wordt, staan de kernwaarden centraal.

 

 

050-5713735

Postadres
Postbus 9401
9703 LP  Groningen
 
Bezoekadres
Eenrumermaar 4
9735 AD  Groningen

Contact opnemen

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

Per mail: info@vcog.nl

of formulier