050 5713735 info@vcog.nl

De Heerdstee

Adres
Bentismaheerd 1
9736 EA  Groningen
 
Contact
T. 050 541 72 32

De Heerdstee staat midden in de wijk Beijum. Het is een centrale plaats in de wijk, gelegen aan de Emingaheerd (de zgn. wijkring), naast het gezondheidscentrum en de kinderopvang ´De Rode Pimpernel’. Voor mensen die van buiten de wijk komen, is de school gemakkelijk te vinden door op de rondweg rond Groningen de afslag Beijum-Zuid te nemen en vervolgens de wijkring te blijven volgen. De school is vanaf de wijkring goed zichtbaar.

In augustus 2016 begon de school met circa 230 leerlingen, verdeeld over acht groepen en de schakelklas. Het gebouw telt negen klaslokalen, een speellokaal bestemd voor de kleuters en een drietal middenruimten. Er is een kooklokaal en een lokaal met ingerichte werkplekken bestemd voor samenwerkend leren. Het team, gevormd door directie, leerkrachten en ondersteunend personeel, bestaat uit 20 medewerkers.

De Heerdstee hanteert het Vijf-gelijke-dagenmodel. Het betekent dat alle groepen van maandag t/m vrijdag dezelfde schooltijd hebben van 08-30 tot 14.00 uur. Alle kinderen blijven tussen de middag op school. Tussen de middag is er een half uur pauze waarbij de kinderen eerst samen met de groepsleerkracht eten en daarna buiten gaan spelen.

Om tot een volwaardig mens te kunnen opgroeien, is een goede sfeer op school belangrijk. De school is ‘een tweede thuis’ voor de kinderen, waarin geborgenheid en weerbaarheid, naast kennis en vaardigheden, belangrijke plaatsen innemen.In een tijd waarin vragen naar zingeving, normen en waarden steeds vaker worden gesteld, hecht de school veel waarde aan het klimaat waarbinnen het onderwijs wordt gegeven. De Heerdstee stelt een vriendelijk en veilig leefklimaat op school zeer op prijs. Het bewust omgaan met normen en waarden, orde, regelmaat en grenzen hoort daar zeker bij. De sociaal–emotionele ontwikkeling heeft sterk d aandacht. De school probeert de kinderen te leren voor zichzelf op te komen en te zeggen wat zij vinden. Daarmee hoopt De Heerdstee te komen tot een respectvolle interactie tussen kinderen onderling, maar zeker ook tussen kind en leerkracht.

050-5713735

Postadres
Postbus 9401
9703 LP  Groningen
 
Bezoekadres
Eenrumermaar 4
9735 AD  Groningen

Contact opnemen

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

Per mail: info@vcog.nl

of formulier