050 5713735 info@vcog.nl

AquaMarijn

Adres
Maresiusstraat 24
9746 BJ  Groningen
Contact
T. 050 210 34 34
Cbs AquaMarijn is een nog jonge christelijke basisschool en ligt in de mooie, rustige en groene woonwijk Gravenburg in Groningen. De meeste leerlingen wonen in Gravenburg maar ook uit de direct omliggende wijken komen steeds meer leerlingen naar de basisschool. De AquaMarijn gelooft in de talenten en mogelijkheden van de leerlingen en vindt het daarom een voorrecht om deze verder te mogen ontwikkelen. Dit alles in het volle besef dat de school in deze ontwikkeling samen willen optrekken met de ouders/verzorgers van de leerlingen. Samen zijn we sterker en samen kunnen we meer.

De AquaMarijn is een christelijke basisschool waar, in een sfeer van vertrouwen en met respect voor elkaar, het kind wordt uitgedaagd en ondersteund om zichzelf te ontplooien. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke kernwaarden. Goed geschoolde en kundige leerkrachten zetten zich vanuit een grote mate van betrokkenheid en vol enthousiasme in voor een optimale begeleiding van onze leerlingen. Ontwikkeling is voor ons geen eenmalige gebeurtenis maar een continue proces.

Bovenstaande aspecten/kernwaarden (ondersteuning, uitdaging, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking en persoonlijke ontplooiing) vormen in alle te zetten stappen het vertrekpunt. De leerlingen worden gezien als uniek, waardevol, talentvol en kansrijk. De inzet en begeleiding is erop gericht aan het stellen van hoge doelen en deze te bereiken.

Elk kind is uniek en dit uitgangspunt wordt vertaald in een gedifferentieerd en breed leerstof- en begeleidingsaanbod. We dagen de leerlingen uit om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit alles binnen duidelijke afspraken, een gestructureerde en rustige leeromgeving en het besef dat succeservaringen essentieel zijn om de volgende stap vol vertrouwen te kunnen zetten. De school stelt zichzelf hoge doelen en beschouwen dit als een voorwaarde om de hoge kwaliteit van het gegeven basisonderwijs te kunnen garanderen.

 

050-5713735

Postadres
Postbus 9401
9703 LP  Groningen
 
Bezoekadres
Eenrumermaar 4
9735 AD  Groningen

Contact opnemen

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

Per mail: info@vcog.nl

of formulier