050 5713735 info@vcog.nl

Kindcentrum Anne Frank

Adres
De Sanstraat 13
9744 HW  Groningen
 
Contact
T. 050 553 03 36

Kindcentrum Anne Frank ligt aan de verkeersluwe De Sanstraat in Hoogkerk. De straten rondom de school zijn bovendien ingericht volgens de leidraad Veilige Schoolzone. De dependance ligt naast het hoofdgebouw, en de gebouwen bevinden zich in een rijke speelomgeving, waaronder een voetbalkooi. De peuters en kleuters hebben een eigen afgescheiden speelplein.

Op het Kindcentrum Anne Frank wordt gewerkt met een continurooster. Er is een pauze  rond 10:15 uur. De kinderen kunnen dan hun zelf meegenomen fruit opeten en eventueel iets drinken. In de middagpauze wordt in de klas gegeten. Voor de lunch nemen de kinderen brood met beleg en drinken mee.
In beide pauzes spelen de kinderen 15 minuten buiten.

Kindcentrum Anne Frank is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, met daaraan verbonden een peuteropvang voor kinderen vanaf 2 jaar. Het doel is om leerlingen op cognitief en sociaal gebied te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Wat betreft het sociale deel wordt er veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Het team heeft in samenwerking met de ouders de visie voor de school vastgesteld. Deze luidt als volgt:

Vanuit een christelijke identiteit een leef- en leeromgeving creëren in onze veranderende maatschappij, waarin ieder kind zich veilig en betrokken voelt en zijn/haar talenten kan ontwikkelen op weg naar een evenwichtig persoon.

050-5713735

Postadres
Postbus 9401
9703 LP  Groningen
 
Bezoekadres
Eenrumermaar 4
9735 AD  Groningen

Contact opnemen

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

Per mail: info@vcog.nl

of formulier