De Rietzee
Home Over ons Missie en visie

Missie en visie

Ontwikkeling met lef en liefde!

Onderwijs is er van nature op gericht om kinderen zich te laten ontwikkelen. Om groot te worden. Om te leren in de wereld te leven. Samen met anderen om je heen. Dat je omgaat met de mensen om je heen zoals je wilt dat er met jou wordt omgegaan. Dat je leven zinvol is. Dat je durft. Dat je vertrouwen hebt in je eigen kunnen. Samengevat: onderwijs is ontwikkeling met lef en liefde!

Onze Missie

Wij dagen de kinderen uit hun talenten te ontplooien binnen de veilige en plezierige omgeving van de school, eigenaarschap te ontwikkelen over hun eigen toekomst en rekening te houden met de andere mensen en de omgeving om hen heen. We bieden bezield en kwalitatief hoogstaand onderwijs. We zijn betrokken bij en verbonden met de kinderen, hun ouders/verzorgers, onze medewerkers en de wijken waarin de scholen staan.

Onze Visie

Kind centraal
Op iedere school/(I(KC) staat het kind op de eerste plaats. De kinderen worden gezien en krijgen het onderwijs dat past bij hun behoeften. Wij proberen de kinderen uit te dagen zelf de regie te pakken over het eigen leerproces, dat is eigenaarschap. Het ontwikkelen van vertrouwen in eigen kunnen is voor ons cruciaal. Ons onderwijs biedt daarin gelijke kansen aan alle kinderen en sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van iedere leerling. Voor ons is onderwijs ontwikkeling met lef en liefde!

Medewerkers kostbaarste bron goed onderwijs

We leggen de lat hoog als het gaat om het om ontwikkelen van de competenties van de kinderen. Dit kan niet zonder gemotiveerde leerkrachten, pedagogisch medewerkers en vele anderen medewerkers. Zij zijn de basis van goed onderwijs. In ons beleid is zorg en ontwikkeling voor hen en van hun loopbaan van groot belang. Onze scholen zijn professioneel en collegiaal, waar iedereen met plezier leeft, werkt en leert. Ook hier staan lef en liefde centraal.

Duurzame huisvesting

Wij streven naar schoolgebouwen en terreinen die duurzaam zijn en passen bij de eisen van deze tijd, energieneutraal en altijd fris en schoon.

Samen en nooit alleen

Het is onze visie dat goed passend onderwijs niet kan zonder een sterk partnerschap met ouder of verzorger vanuit een wederzijdse open, betrokken en respectvolle relatie. Ouderparticipatie in al zijn vormen is van oudsher één van de pilaren van ons beleid en hebben wij hoog in het vaandel. Goed passend onderwijs in de gemeente Groningen kan ook niet zonder een goede samenwerking met andere scholen en organisaties voor opvang. Ons gezamenlijk belang is dat er voor elke wijk goed onderwijs voor de kinderen is.