De Rietzee
Home Over ons Expertisecentrum

Expertisecentrum

Stichting VCOG heeft een afdeling Onderwijs & Kwaliteit. Deze afdeling biedt op allerlei terreinen ondersteuning aan de scholen en aan het bestuur. Deze ondersteuning kan betrekking hebben op onderwijsinnovatie, -ontwikkeling en -verbetering en ook op kwaliteitsvraagstukken. Bij de afdeling Onderwijs & Kwaliteit hoort ook het expertisecentrum (EC) VCOG. Bij het EC VCOG werken meerdere orthopedagogen (generalist). Zij helpen de scholen op het gebied van Passend Onderwijs en leerlingen zorg. De orthopedagogen denken mee met de scholen. Zij doen, waar nodig, onderzoek, voeren observaties uit en geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan de scholen. De orthopedagogen werken altijd vanuit het belang van het kind en zijn onafhankelijk in hun zienswijze. Een ouder kan niet rechtstreeks contact opnemen met het EC VCOG. De school schakelt de orthopedagoog in bij vragen en zorg rond een individuele leerling of een groep leerlingen.