Home Over ons

Over ons

Twaalf geweldige scholen en kindcentra met hart voor kinderen in de gemeente Groningen. Elk met een eigen pedagogisch-didactische visie. Afgestemd op de wijk, de kinderen en hun ouders of verzorgers.

Ieder kind heeft recht op optimale aandacht- en ontwikkelkansen. Daarom bieden wij op alle locaties kinderopvang aan. Op een aantal locaties is dat in nauwe samenwerking met andere organisaties voor kinderopvang. Op deze manier creëren wij voor kinderen een ontwikkellijn van 0 tot 12 jaar.

”Elk kind wordt bij ons gezien en krijgt aandacht”

Klaas van Veen
Bestuurder VCOG

Bestuur

Ons stafbureau staat in de Groningse wijk Lewenborg. Onze bestuurder en stafmedewerkers werken hier elke dag aan onderwijs en kinderopvang…

Missie en visie

Ontwikkeling met lef en liefde! Onderwijs is er van nature op gericht om kinderen zich te laten ontwikkelen. Om groot…

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is de interne toezichthouder van VCOG. De RvT toetst de activiteiten van het bestuur en…

Expertisecentrum

Stichting VCOG heeft een afdeling Onderwijs & Kwaliteit. Deze afdeling biedt op allerlei terreinen ondersteuning aan de scholen en aan…

Klachtenregeling

Wij doen op iedere school ons uiterste best om het onderwijs optimaal vorm te geven en de belangen van kinderen…

Beleidsdocumenten

Strategisch beleidsplan 2022-2025Jaarverslag 2023Manifest VCOG 2017Regeling melden misstand Statuten VCOG Managementstatuut VCOG Bent u op zoek naar de beleidsdocumenten van…