050 5713735 info@vcog.nl

Over VCOG

 

Ons motto:

VCOG, onderwijs met lef en liefde!

Onderwijs is er van nature op gericht talenten te ontwikkelen, nieuwe zaken te ontdekken, vooruitgang te boeken in wat we weten en kunnen. Voortdurend verleggen we onze grenzen. Dat doen we omdat ons bestaan en leven waardevol is. Dat vraagt van ons om durf en vertrouwen.

In het onderwijs dat we geven staat het kind centraal. De liefde voor het leven en het kind is onze passie. Leren in een omgeving van liefde maakt het kind gelukkig. Dan gaat leren spelenderwijs. Die liefde staat niet voor niets centraal in onze christelijke identiteit.

Onze Missie

Wij dagen onze leerlingen uit hun talenten te ontplooien binnen de veilige en plezierige omgeving van de school en eigenaarschap te ontwikkelen over hun eigen toekomst. We bieden innovatief, bezield en kwalitatief hoogstaand onderwijs. We zijn betrokken en verbonden bij onze leerlingen, hun ouders/verzorgers, onze medewerkers en de wijken waarin de scholen staan.

Onze Visie

Leerling centraal
Op iedere VCOG-school staat de leerling op de eerste plaats. De leerlingen worden gezien en krijgen het onderwijs dat past bij hun behoeften. Wij proberen de kinderen uit te dagen zelf de regie te pakken over het eigen leerproces, dat is eigenaarschap. Ons onderwijs biedt daarin gelijke kansen aan alle kinderen en sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van iedere leerling. Onze inspiratiebron is onze liefde voor uw kind, voor ons vak en onze identiteit, dat ons richt op liefde, saamhorigheid en respect voor ieder mens.

Innovatief onderwijs

De samenleving en het onderwijs zijn voortdurend in ontwikkeling en maakt grote veranderingen door. In ons onderwijs sluiten wij aan bij wat de 21-eeuwse samenleving aan levensvaardigheden van kinderen vraagt en bereiden wij onze leerlingen daarop voor. We gaan als vereniging actief aan de slag met het vernieuwen en vervolgens invoeren van het onderwijscurriculum.

Medewerkers kostbaarste bron goed onderwijs

We leggen de lat hoog als het gaat om het om ontwikkelen van de competenties van de leerlingen. Dit kan niet zonder gemotiveerde leerkrachten en medewerkers. Zij zijn de kostbaarste bron van goed onderwijs. In ons beleid is zorg en ontwikkeling voor hen en van hun loopbaan van groot belang. Een goede en plezierige school kenmerkt zich door een gezond werkklimaat. Dit wordt mede bepaald door een prettige collegiale samenwerking en goede leiding.

Duurzame huisvesting

Wij streven naar schoolgebouwen en terreinen die duurzaam zijn en passen bij de eisen van deze tijd, zo mogelijk energieneutraal zijn en altijd fris en schoon zijn.

Samen en nooit alleen

Het is onze visie dat goed passend onderwijs niet kan zonder een sterke partnerschap met ouder of verzorger vanuit een wederzijdse open, betrokken en respectvolle relatie. Ouderparticipatie in al zijn vormen is van oudsher één van de pilaren van ons beleid en hebben wij hoog in het vaandel.

 

Missie en visie

050-5713735

Postadres
Postbus 9401
9703 LP  Groningen
 
Bezoekadres
Eenrumermaar 4
9735 AD  Groningen

Contact opnemen

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

Per mail: info@vcog.nl

of formulier