Kineropvang 't Kompas
Home Locaties ’t Kompas

’t Kompas

Integraal Kindcentrum

Satellietgroep

Kleinschalig

Individuele aandacht

Wij bieden ook kinderopvang op deze locatie. Meer informatie…

‘t Kompas is een Christelijke basisschool in de wijk Lewenborg in Groningen. ’t Kompas is een relatief kleine basisschool met veel aandacht voor het individuele kind, waarbij kinderen worden gestimuleerd en gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen in relatie tot anderen. Iedereen die zich thuis voelt bij dit gedachtengoed is van harte welkom op ’t Kompas.

De school geeft vorm aan haar identiteit door dagelijks met elkaar stil te staan in een moment van bezinning. Dit wordt gedaan aan de hand van de methode Trefwoord; stilstaan bij de boodschap die verborgen zit in bijvoorbeeld bijbelverhalen, gedichten en spiegelverhalen. Basisbegrippen hierbij zijn respect en begrip voor een ander, en samen leef je niet alleen. Op school wordt, samen met kinderen en ouders de Christelijke feesten zoals Kerst en Pasen gevierd. De school staat ook stil bij feesten uit andere culturen en geloven.

Op ’t Kompas wil men dat kinderen elke dag met plezier naar school komen en zich kunnen ontwikkelen in een veilige, plezierige en uitdagende omgeving. Die ontwikkeling bestaat uit het opdoen van kennis maar ook het leren omgaan met zichzelf in relatie tot de ander. Er wordt een veilige en rustige basis gecreëerd door voorspelbaarheid en structuur te bieden. Vanuit deze basis worden de kinderen gestimuleerd om zich vol zelfvertrouwen en nieuwsgierigheid optimaal te ontwikkelen. Door een uitdagende leeromgeving te bieden worden kinderen gemotiveerd om de volgende stap in de ontwikkeling te zetten.

Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer ze zich betrokken voelen bij zowel de leerstof als bij de school als gemeenschap. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen van elk leerniveau voldoende uitgedaagd worden. Door ze uit te dagen worden de kinderen geleerd niet op te geven, maar om juist door te zetten en in zichzelf te geloven dat ze de doelen kunnen bereiken waar ze voor werken.