Home Locaties SWS Meeroevers

SWS Meeroevers

Krachtig leren vanuit je talent

Naast alle basisvaardigheden willen we kinderen en leerkrachten de kans geven om hun talenten te ontdekken en er mee aan de slag te gaan. We geven elkaar de ruimte om deze talenten te ontdekken en bieden een veilig klimaat om hierin te groeien.

Eigenaarschap en passie

Vanaf groep 1 leren wij de kinderen om zelf eigenaar te zijn van hun leerproces. We betrekken kinderen bij het voeren van ontwikkelingsgesprekken.

Reflectie en feedback

Reflecteren en het geven en ontvangen van goede feedback op het eigen handelen vormt de basis voor de ontwikkeling van kinderen en leerkrachten op onze school. Op deze manier worden kinderen en leerkrachten eigenaar van hun eigen leerproces.

Samenlevingsschool

Kinderen groeien op in een samenleving waarin diversiteit de norm is. Elk mens, elk kind is anders en daar proberen we in ons onderwijs bij aan te sluiten.

Wij zijn een samenlevingsschool gevestigd in Meerstad. Op onze school worden alle leerlingen verwelkomd met een brede glimlach. We bieden kansen en stimuleren leerlingen om te leren en te groeien, “Beter worden in wie je bent”. Samen leer je natuurlijk nog veel meer, dus leren en groeien wij graag met de leerlingen mee. We hebben de ambitie om een innovatieve school te zijn. We ontwikkelen ons op verschillende vakgebieden binnen het onderwijs en we proberen aan te sluiten bij de (leer)behoeften van leerlingen en leerkrachten. Ga voor meer informatie naar onze website: www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl.