Kineropvang 't Kompas
Home Locaties Kinderopvang ’t Kompas

Kinderopvang ’t Kompas

Per 8 mei 2023 is basisschool ’t Kompas officieel een Integraal Kindcentrum (IKC) geworden. Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Hoe ziet IKC ’t Kompas er uit?

Binnen onderwijs én kinderopvang hanteren we dezelfde pedagogische werkwijze. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in ons IKC, net zoals wij dat op onze school gewend zijn. Iedereen moet met een vertrouwd gevoel naar onze locatie kunnen komen en in een prettige sfeer kunnen spelen en leren. Binnen ons IKC werken we straks met vaste gezichten in de opvang en het onderwijs, we zijn één team. Kinderen zien gedurende de dag op onze locatie dezelfde medewerkers: op het kinderdagverblijf, in de peuterdoorstroom en op school. We zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen op IKC ’t Kompas.

Het onderwijsaanbod is voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Daarnaast is er een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Bij het kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar op alle doordeweekse dagen (en het hele jaar door) worden opgevangen.   

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken samen aan één doorgaande ontwikkelingslijn. Kinderen vanaf 3 jaar maken via de peuterdoorstroom kennis met groep 1.

Buitenschoolse opvang

Bij de buitenschoolse opvang (BSO) worden kinderen van 4 tot 13 jaar voor- en/of na schooltijd opgevangen. Kinderen komen rechtstreeks uit school naar de BSO of andersom. De BSO is gedurende de hele dag en het hele jaar geopend (ook tijdens vakanties).

Zorginfrastructuur binnen IKC ‘t Kompas:

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft (omdat het niet zo goed gaat met het kind óf omdat het bovengemiddeld goed gaat met het kind), werkt één zorgteam aan de ontwikkeling van dit kind. Wij bieden nu al logopedie, dyslexie training en fysiotherapie aan, tijdens en aansluitend op schooltijden. Dit blijven wij aanbieden.

Als er zorgen zijn over een kind dat naar onze school en/of onze opvang gaat, gaan we graag in gesprek. Ouders worden dan uitgenodigd voor een gesprek en we werken gezamenlijk toe naar één locatieplan waarin afspraken worden gemaakt over de manier van werken. Op deze manier creëren we een gezamenlijk denken en handelen voor het kind.

Voordat je een keuze maakt

Kun je ook eerst kennismaken. Wij geven je graag een rondleiding door ons gebouw en langs de ruimten. En kun je al je vragen stellen.

Tarieven en beleid