Dom Helder Camara
Home Locaties Kinderopvang Dom Helder Camara

Kinderopvang Dom Helder Camara

Welkom bij de kinderopvang van IKC Dom Helder Camara. Vanuit onze oecumenische identiteit is de Dom Helder Camaraschool een veilige, gestructureerde en open school, dat vanaf januari 2021 de overstap maakt naar een Integraal Kind Centrum( IKC) waarin de kinderopvang een belangrijke plek kent. De kinderen ontwikkelen naast belangrijke cognitieve vaardigheden ook hun creatieve talenten. In een samenleving in het klein bereiden we ze voor op hún toekomst.

Het IKC bestaat uit:

  1. IKC Dom Helder Camara Kinderopvang: Peuterspeelzaal
  2. IKC Dom Helder Camara Kinderopvang: BSO
  3. IKC Dom Helder Camara Basisonderwijs

Ad 1: De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Na de peuterspeelzaal is er vrije schoolkeuze.
Ad 2: De BSO bestaat uit 3 groepen: BSO groep Flamingo 4 -5 jarigen, BSO groep Bijen 5-6 jarigen en BSO groep Panters 7+ jaar.

De voordelen van een Integraal Kind Centrum (IKC)

Een IKC is een integrale voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te spelen, leren, ontmoeten en ontwikkelen. Binnen een IKC is er een natuurlijke lijn tussen opvang, onderwijs, zorg en welzijn. Er is één team met één pedagogische visie met bovendien één leidinggevende laag voor de medewerkers van de opvang en de medewerkers van het onderwijs. In de kinderopvang profiteert uw kind reeds van het pedagogische klimaat, terwijl u niet noodzakelijk al een schoolkeuze hoeft te maken. We willen vanuit een gezamenlijke visie een doorgaande lijn creëren waarin Veiligheid, Vertrouwen, Duidelijkheid en Samen centraal staan.

Wat zal IKC Dom Helder Camara kinderopvang betekenen voor u en uw kind:

Wilt u graag meer weten en/of een kijkje komen nemen? Maak dan vrijblijvend een afspraak. Wij heten u van harte welkom!

Voordat je een keuze maakt

Kun je ook eerst kennismaken. Wij geven je graag een rondleiding door ons gebouw en langs de ruimten. En kun je al je vragen stellen.