De Wegwijzer
Home Locaties Kinderopvang De Wegwijzer

Kinderopvang De Wegwijzer

Per 1 september 2023 is basisschool De Wegwijzer officieel een Integraal Kindcentrum (IKC) geworden. Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Aangezien De Wegwijzer vanaf 1 september zelf kinderopvang gaat aanbieden, draagt Kids First COP Groep de Peuteropvang Klein Duimpje over aan IKC De Wegwijzer (VCOG Kinderopvang), dit is in gezamenlijk overleg besloten.

Hoe ziet IKC De Wegwijzer er straks uit? 

Naast onderwijs biedt de Wegwijzer vanaf 1 september 2023 zelfstandig kinderopvang aan. Binnen onderwijs én kinderopvang hanteren we dezelfde pedagogische werkwijze. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in ons IKC, net zoals wij dat op onze school gewend zijn. Iedereen moet met een vertrouwd gevoel naar onze locatie kunnen komen en in een prettige sfeer kunnen spelen en leren. Binnen ons IKC werken we met vaste gezichten in de opvang en het onderwijs, we zijn één team. Kinderen zien gedurende de dag op onze locatie dezelfde medewerkers: op de peuteropvang, buitenschoolse opvang en op school. We zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen op IKC De Wegwijzer. 

Hoe ziet het aanbod op IKC De Wegwijzer eruit?

Het onderwijsaanbod voor kinderen van 4 tot 13 jaar blijft bestaan zoals u dat van ons gewend bent. Daarnaast starten wij met een peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Peuteropvang

Bij de peuteropvang kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar worden opgevangen. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken samen aan één doorgaande ontwikkelingslijn. Kinderen vanaf 3 jaar maken kennis met groep 1. 

Buitenschoolse opvang

Bij de buitenschoolse opvang (BSO) worden kinderen van 4 tot 13 jaar voor- en/of na schooltijd opgevangen. Kinderen komen rechtstreeks uit school naar de BSO of andersom. De BSO is gedurende de hele dag en het hele jaar geopend
(ook tijdens vakanties). 

Wilt u meer informatie over IKC ontwikkeling op IKC De Wegwijzer dan kunt u altijd contact opnemen met Sarah Diekstra (directrice IKC De Wegwijzer) Later informeren we u meer over de IKC ontwikkelingen.

Voordat je een keuze maakt

Kun je ook eerst kennismaken. Wij geven je graag een rondleiding door ons gebouw en langs de ruimten. En kun je al je vragen stellen.

Tarieven en beleid