Heerdstee
Home Locaties Kinderopvang De Heerdstee

Kinderopvang De Heerdstee

Voor je het weet, is je kleine baby een nieuwsgierige peuter geworden. Klaar om nieuwe dingen te ontdekken en andere kinderen te leren kennen. Een mooi moment voor hem of haar om naar de peutergroep te gaan.

Peuters tussen de 2 en 4 jaar kunnen kunnen van maandag tot donderdag tussen 8:30 – 12.30 uur bij ons terecht.

Gedurende deze morgen is er aandacht voor spel, ontwikkeling, buiten spelen, bewegen, muzikale vorming, creatieve vorming en zelfredzaamheid. Onze vakkundige pedagogisch medewerkster draagt zorg voor een veilige omgeving, waarin uw peuter zich optimaal kan ontwikkelen en kan genieten van spel en andere activiteiten. Daarnaast mogen de peuters samen  spelen en ontdekken. Wij hebben een eigen peuterlokaal, dat warm en gezellig is ingericht.

Een goed pedagogisch klimaat

De Heerdstee is een gezellige ,warm kindcentrum. We hechten aan onze normen en waarden en geven dit door aan elkaar. We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen in ons kindcentrum. Iedereen kan bij ons in een veilige omgeving groot worden, spelen, ontdekken en zich ontwikkelen.  Wij werken op school met Kanjertraining. Alle leerkrachten zijn hierin geschoold. Ook bij de peuters zullen we aandacht besteden aan de afspraken over omgaan met elkaar binnen ons kindcentrum. Voor meer informatie: www.kanjertraining.nl

Samenwerking met leerkrachten van groep 1

Omdat wij een kindcentrum zijn, onderhouden de pedagogisch medewerkers nauw contact met de leerkrachten van de kleutergroepen. Zij werken samen in het afstemmen van de doorgaande (leer)lijn en hebben een warme overdracht als een kind overgaat naar groep 1. Ook gaan we regelmatig met de kinderen die bijna vier worden een moment meespelen in groep 1.

Een goede voorbereiding op de basisschool

Voordat je een keuze maakt

Kun je ook eerst kennismaken. Wij geven je graag een rondleiding door ons gebouw en langs de ruimten. En kun je al je vragen stellen.