Home Locaties Dom Helder Camara

Dom Helder Camara

Oecumenisch

We zijn een oecumenisch kindcentrum. Dat houdt in dat we uitgaan van de gelijkwaardigheid van verschillende godsdiensten en culturen. Respect voor elkaar en open durven kijken naar anderen, staan daarbij voorop. 

Vreedzame school

Om een veilige en respectvolle sfeer te creëren wordt er op gewerkt met de methode De Vreedzame School. Een manier om het sociale en emotionele klimaat in het kindcentrum te versterken. De Vreedzame School helpt kinderen zelfstandig conflicten op te lossen en stimuleert de kinderen zorg te hebben voor elkaar.  

Kunst en cultuur

Wij bieden een divers aanbod aan cultureel erfgoed, beeldende vorming, dans, drama en muziek om  kinderen kennis laten maken met andere werelden. Zo willen wij de kinderen leren om met een open blik de wereld in te kijken en hun eigen unieke talenten te ontwikkelen en ontplooien. 

Thematiserend onderwijs

Wij gaan met de kinderen op avontuur door ze onderwijs in thema’s aan te bieden waarbij we de wereld oriënterende vakgebieden met elkaar verbinden.  

Welkom bij IKC Dom Helder Camara. Vanuit onze oecumenische identiteit is de Dom Helder Camaraschool een veilige, gestructureerde en open Integraal Kind Centrum (IKC) waarin de kinderopvang een belangrijke plek kent. De kinderen ontwikkelen naast belangrijke cognitieve vaardigheden ook hun creatieve talenten. In een samenleving in het klein bereiden we ze voor op hún toekomst. Nieuwsgierig naar ons IKC? Ga dan naar www.ikc-domheldercamara.nl.