De Wegwijzer
Home Locaties De Wegwijzer

De Wegwijzer

Onderwijsaanbod afstemmen

Door de leerdoelen centraal te stellen wordt er zo efficiënt mogelijk gewerkt tijdens de lessen. Expliciete directe instructie wordt zoveel mogelijk toegepast bij het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. De lessen zijn dynamisch en gericht op differentiatie.

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Op de Wegwijzer wordt gewerkt met planborden. Op het planbord houdt een kind zelf bij welke extra taken er gedaan zijn en welke taken er nog gedaan moeten worden. Plannen, afspraken maken en zelf beslissingen nemen zijn vaardigheden waar wij de kinderen in willen trainen.

ICT als hulpmiddel

De techniek ontwikkelt zich tegenwoordig razendsnel. Laptops en tablets worden door de leerling ingezet om zoveel mogelijk het leren te ondersteunen. ICT gebruiken wij als hulpmiddel naast het werken uit en in werkboeken.

Kennis van de wereld

Het ontwikkelen van kennis over de wereld staat centraal in ons onderwijs. Dit onderwijzen wij aan de hand van de wereld orienterende vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, kunst en cultuur.

De naam van onze school verwijst naar de wegwijzer. Een vertrouwd markeerpunt met vaak meerdere pijlen, die je laten zien waar je heen zou kunnen gaan. Wij willen onze leerlingen graag de weg wijzen, wij zien dat als onze taak. Wij leven hen voor, geven hen bagage mee die ze nodig hebben in het leven en in hun (school)loopbaan. Niet dicterend maar zelf-ontdekkend, in zelfstandigheid en uitgaande van wat het kind kent en kan binnen de veiligheid van onze school, van de groep. We laten onze leerlingen vrij in de keus welke kant ze op zouden kunnen gaan; in de keuze van hun spel en werkzaamheden, in hun leven buiten school, in hun geloof en in het vervolgonderwijs. Wij willen hen optimaal ondersteunen om vanuit de veiligheid, zich zo vertrouwd te voelen dat de juiste weg wordt gekozen.

”De keus van nu is het resultaat voor straks en bepalend voor de toekomst van morgen.”
Kijk voor meer informatie over onze school op www.cbs-dewegwijzer.nl/school.