Home Locaties De Kleine Wereld

De Kleine Wereld

Nieuwkomersschool

Onze nieuwkomersschool geeft kinderen een nieuwe start. In eerste instantie was de school alleen bedoeld voor kinderen uit Oekraïne, maar inmiddels verwelkomt de school kinderen uit alle delen van de wereld.

Snel Nederlands leren

IKC De Kleine Wereld gebruikt speciale methodes voor nieuwkomers. De lessen zijn gericht op het snel leren van de Nederlandse taal. De Nederlandse taal is de verbinder op school.

Dagstructuur

Wij bieden een heldere en duidelijke dagstructuur aan. Dit is belangrijk voor de kinderen.

Volwaardig integraal kindcentrum

IKC De Kleine Wereld is op weg om een volwaardig integraal kindcentrum te worden. We bieden naast onderwijs ook peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. Daarmee is onze school uniek in Groningen.

Naast onze nieuwkomersschool hebben we ook een locatie aan de Celebesstraat. Deze locatie sluit per september 2024. Kijk voor meer informatie over basisschool de Kleine Wereld op: De Kleine Wereld | Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen.