Home Locaties AquaMarijn

AquaMarijn

Talentvol

betekent voor ons dat we kijken naar dat waar je energie van krijgt. Als je op jonge leeftijd weet waar je talenten liggen en waar je in je kracht staat, dan kun je een evenwichtig mensen zijn en worden. We bieden ruim aandacht voor talentontwikkeling binnen het thematisch werken (bij de kleuters, maar ook bij de aardrijkskunde/natuur/geschiedenis). Verder werken we groepsdoorbrekend in ateliers. 

Uniek

betekent voor ons dat we ieder mens met respect behandelen en dat we denken vanuit de kwaliteiten van mensen en dat we leren elkaar hier feedback op te geven zodat we kunnen groeien. Dit doen we op kindniveau, maar ook op leerkrachtniveau. Iedereen mag zijn wie hij is. 

Kansrijk

betekent voor ons dat we het hoogst haalbare uit ieder kind willen halen. We willen het groeipotentieel benutten. Dit is niet alleen op cognitief gebied, maar we richten ons op de brede en totale ontwikkeling van onze kinderen. We proberen hierin ook samen te werken met de voorschoolse aanbieders in de omgeving en hierin een goede doorgaande lijn te ontwikkelen.

Waardevol

betekent voor ons dat we iedereen van waarde vinden voor onze school en de omgeving. We proberen kinderen in hun kracht te zetten en een evenwichtig en positief zelfbeeld te laten ontwikkelen. 

Wij zijn een bruisende school in de wijk Gravenburg in Groningen. We bieden, naast gedegen en kwalitatief goed onderwijs, veel ruimte aan de talenten van onze kinderen. Dit doen we door het structureel aanbieden van techniek- en muzieklessen en we werken met ateliers

We vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten en met plezier naar onze school gaan. Dit houden we dan ook goed in de gaten en we bieden door middel van de Kanjertraining dit ook aan in ons curriculum.  

Onze school kenmerkt zich door een fijne sfeer waarbij kinderen gezien worden als unieke mensen met ieder hun kwaliteiten en valkuilen. Iedereen mag er zijn en is waardevol voor ons. We hebben een open christelijk karakter en vinden het belangrijk dat we hierbij open staan voor ieders eigen (levensbeschouwelijke) identiteit. Meer weten over onze school? Ga dan naar www.cbsaquamarijn.nl.