Home Locaties Kindcentrum Anne Frank

Kindcentrum Anne Frank

Veilig en plezierig

We bieden een open en warme sfeer waarin kinderen zich in een veilige en plezierige leeromgeving kunnen ontwikkelen.

Doelgericht

We vinden het belangrijk om op een efficiënte en doelgerichte manier te werken, waarbij ieder kind actief betrokken wordt.

Verantwoordelijk

Wij zorgen ervoor dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en zelfredzame mensen die vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, met oog voor anderen om hen heen.

Brede ontwikkeling

We zien het als onze opdracht om niet alleen het beste uit onze leerlingen te halen wat betreft taal en rekenen maar daarnaast ook hun eigen talenten te ontdekken.

We willen leerlingen leren zichzelf te kennen. Wie ben ik als persoon, wat past er bij mij? Van daar uit leren we ook omgaan met de ander. Onze school is een oefenplaats waar leerlingen mogen leren leven en leren voor het leven.

Goed kunnen (begrijpend) lezen, spellen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan en (zelf)redzaamheid in de maatschappij. We vinden het belangrijk om hier de focus op te leggen.

In de onderbouw is het onderwijs ontwikkelingsgericht opgezet en wordt er steeds gewerkt vanuit een thema. De leerlingen leren er vooral met behulp van het spel in een betekenisvolle omgeving. Wanneer het kind leert lezen en schrijven is het ‘werk’ van de leerlingen zoveel mogelijk verbonden aan het thema. Zo zien we heel geleidelijk een overgang van vooral spel in de groepen één en twee naar de meer leer gerichte activiteiten in de groepen drie.

Om onze leerlingen te leren klaar te zijn voor de toekomst, werken we vanaf groep vier voor de kernvakken op Chromebooks. Daarnaast besteden we voor een brede ontwikkeling aandacht aan de overige vakken, zoals bewegingsonderwijs, wereldoriëntatie, verkeer, creatieve vorming of Engels. Hierin is burgerschapsontwikkeling verwerkt: leerlingen oriënteren door middel van deze vakken op zichzelf, hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Tenslotte vinden wij het belangrijk dat leerlingen vanuit deze kennis een aantal vaardigheden ontwikkelen zoals leervaardigheden, creatief denken, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, creativiteit en samenwerken.

Kijk voor meer informatie over Kindcentrum Anne Frank op www.annefrankschool-hoogkerk.nl