050 5713735 info@vcog.nl

Over VCOG

Klachtenregeling

Wij doen op iedere school ons uiterste best om het onderwijs optimaal vorm te geven en de belangen van kinderen en ouders daarin steeds zorgvuldig te behartigen. Desondanks kan het voorkomen dat u het niet eens bent met beslissingen of gedragingen van een leerkracht, de directeur of iemand anders die aan de school is verbonden.

Wij gaan ervan uit dat met elkaar in gesprek gaan en samen naar een oplossing zoeken de beste manier is om er uit te komen. Als het gesprek met de leerkracht niets oplost kunt u zich tot de directeur of een andere leidinggevende van de school wenden. Mocht het u na bovenstaande gesprekken niet lukken een probleem op school alleen op te lossen, dan heeft u verschillende mogelijkheden:

  • U kunt contact opnemen met de contactpersoon(en) van school. De contactpersoon(en) zal met u nagaan of alle mogelijkheden om de klacht in school op te lossen zijn geprobeerd. Vervolgens kan hij of zij u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon. De klacht wordt inhoudelijk niet met de contactpersoon besproken. Dat doet u met de vertrouwenspersoon, die door VCOG voor al haar scholen is benoemd.
  • U kunt de vertrouwenspersoon rechtstreeks benaderen, ook zonder tussenkomst van de contactpersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon kunt u vinden in de klachtenregeling van VCOG.
  • U kunt in gesprek gaan met het bevoegd gezag van de school. De contactgegevens van het bevoegd gezag kunt u vinden in de klachtenregeling van VCOG.

De gehele klachtenregeling van VCOG vindt u hier.

050-5713735

Postadres
Postbus 9401
9703 LP  Groningen
 
Bezoekadres
Eenrumermaar 4
9735 AD  Groningen

Contact opnemen

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

Per mail: info@vcog.nl

of formulier