De Rietzee
Home Kinderopvang Waarom VCOG kinderopvang?

Waarom VCOG kinderopvang?

VCOG kinderopvang en onderwijs werken samen, met één team en vanuit één visie, aan de brede ontwikkeling van uw kind. Vertrouwde gezichten begeleiden uw kind gedurende de dag bij opvang en onderwijs. Peuters kunnen bijvoorbeeld met hun vertrouwde IKC-medewerkster een dagje een kijkje in de keuken nemen van groep 1 wanneer zij hieraan toe zijn. Omgekeerd kunnen leerlingen van groep 1 lekker bijkomen op de peuteropvang bij hun vertrouwde gezichten. Uiteraard moet de beroepskracht kindratio wel kloppen bij deze activiteiten. Wij werken met een samenhangend aanbod voor kinderen van 2 tot 12 jaar waarbij spelen leren is en leren spelen gedurende de dag.

Rust en samenhang

Het IKC brengt rust en samenhang voor de kinderen doordat pedagogische uitgangspunten gedeeld worden. De doorgaande didactische- en pedagogische leerlijnen helpen bij het signaleren van achterstanden of risico’s in de ontwikkeling van het kind. Hierdoor kunnen wij tijdig extra ondersteuning bieden. Ouders kunnen erop vertrouwen dat wij de kinderen kennen en dat er intensief wordt gewerkt rondom het kind. Samen creëren wij de beste omgeving voor uw kind!