De Rietzee
Home Kinderopvang Voorwaarden

Voorwaarden

Bij VCOG hanteren we voorwaarden voor iedere contractvorm. Deze staan hieronder puntsgewijs uitgeschreven. Mocht u toch nog een vraag hebben dan kunt u altijd contact opnemen.

Voorwaarden BSO

Afmelden en ruilen

 • Gereserveerde uren van een flexibel contract mogen tot een week voor de opvang plaatsvindt, kosteloos geannuleerd worden.
 • Gereserveerde uren van zowel een vast als een flexibel contract, die binnen een week voordat de opvang geannuleerd worden, mogen als ruildagen ingezet worden. Dit kunt u zelf aangeven bij de afdeling planning.
 • De ruiluren kunt u vervolgens binnen een maand inzetten, in januari wordt uw ruilpotje geleegd.
 • Gereserveerde uren van zowel een vast als een flexibel contract, die binnen 24 uur voordat de opvang plaatsvindt geannuleerd worden, worden in rekening gebracht en mogen niet geruild worden.
 • Ziektedagen kunnen niet ingehaald worden.
 • Nationale feestdagen en de studiedag van VCOG kinderopvang kunnen niet geruild worden. VCOG kinderopvang is dan gesloten.

Contract wijzigen/stop zetten

 • Indien de overeenkomst wordt opgezegd, wordt het deel van het maandbedrag dat betrekking heeft op de vakantie opvang niet gerestitueerd ongeacht of de vakantie wel of niet genoten is.
 • Voor zowel een flexibel contract als een vast contract geldt een maand opzegtermijn, ongeacht welke dag van de maand.
 • Wij maken alle contracten met einddatum 1 dag voordat uw kind 13 jaar wordt, dit omdat kinderen tot hun 13e opvang mogen afnemen bij ons.
 • Stopt uw kind eerder of blijft uw kind langer geef dit dan aan via een mailtje naar VCOG@novict.com
 • Contract wijzigingen kunt u doorgeven via een mailtje naar VCOG@novict.com

Voorwaarden peuteropvang

 • De peuteropvang is altijd alleen tijdens de 40 schoolweken geopend. Er is geen peuteropvang tijdens de vakanties.
 • Voor een peuteropvang contract geldt een maand opzegtermijn, ongeacht welke dag van de maand. Wij maken alle contracten met einddatum 1 dag voordat uw kind 4 jaar wordt, dit omdat kinderen tot hun 4e jaar peuteropvang mogen afnemen bij ons.
 • Ziektedagen kunnen niet ingehaald worden.
 • Peuteropvang kan niet geruild worden.
 • Stopt uw kind eerder geef dit dan aan via een mailtje naar VCOG@novict.com.
 • Contract wijzigingen kunt u ook doorgeven via een mailtje naar VCOG@novict.com.
 • Nationale feestdagen waarop wij gesloten zijn, kunnen niet geruild worden.

Voorwaarden KDV

Afmelden en ruilen

 • Gereserveerde uren van het contract, die binnen een week voordat de opvang geannuleerd worden, mogen als ruildagen ingezet worden. Dit kunt u zelf aangeven bij de afdeling planning.
 • De ruiluren kunt u vervolgens binnen een maand inzetten, in januari wordt uw ruilpotje geleegd.
 • Gereserveerde uren, die binnen 24 uur voordat de opvang plaatsvindt geannuleerd worden, worden in rekening gebracht en mogen niet geruild worden.
 • Ziektedagen kunnen niet ingehaald worden.
 • Nationale feestdagen en de studiedag van VCOG kinderopvang kunnen niet geruild worden. VCOG kinderopvang is dan gesloten.

Contract wijzigen/stop zetten

 • Indien de overeenkomst wordt opgezegd, wordt het deel van het maandbedrag dat betrekking heeft op de vakantie opvang niet gerestitueerd ongeacht of de vakantie wel of niet genoten is.
 • Er geldt een maand opzegtermijn, ongeacht welke dag van de maand.
 • Wij maken alle contracten met einddatum 1 dag voordat uw kind 4 jaar wordt, dit omdat kinderen tot hun 4eopvang mogen afnemen bij ons.
 • Stopt uw kind eerder of blijft uw kind langer geef dit dan aan via een mailtje naar VCOG@novict.com
 • Contract wijzigingen kunt u doorgeven via een mailtje naar VCOG@novict.com