De Rietzee
Home Kinderopvang Tarieven 2024

Tarieven 2024

Buitenschoolse opvang

ProductTarief
BSO 52 weken tot 18:00 uur (inclusief studie- en margedagen)€ 9,12
BSO Op basis van 40 weken tot 18:00 (exclusief studie- en margedagen)€ 10,23
Flexibele opvang (minimaal 2 dagdelen in de week. Max 2 plekken per groep)€ 11,04
Verlengde opvang (18:00 tot 18:30)€ 10,23
Incidentele opvang (opvang moet binnen de huidige BKR passen)€ 10,23
VSO (7:30 tot 8:30 uur) Vervroegde VSO (7:00 tot 7:30 uur)€ 10,23
Vervroegde vakantie opvang (7:30-8:00 uur) en extra vervroegde
vakantie opvang (7:00 tot 7:30 uur)
€ 10,23
ProductTariefVoorwaardenIn- of exclusief
Vast BSO 40 weken€10,23 per uurBuitenschoolse opvang tijdens de schoolweken. Minimale afname 3,5 uur. Uitbreiden per dagdeelUitgezonderd
-Studie/marge dagen
-Vakantie
Vast BSO 52 weken€9,12 per uurBuitenschoolse opvang tijdens de schoolweken. Buitenschoolse opvang tijdens de vakantiedagen. Minimale afname 3,5 uur
Uitbreiden per dagdeel
Inclusief studie/margedagen
Vast VSO€10,23 per uurVoorschoolse opvang tijdens de schoolweken. Minimale afname 1,0 uurUitgezonderd: Studie/margedagen
Vervroegde VSO€10,23 per uurVoorschoolse opvang tijdens de schoolweken. Minimale afname 0,5 uurUitgezonderd: Studie/margedagen Vakantiedagen
Vervroegde en extra vervroegde vakantie opvang€10,23 per uurVervroegde opvang tijdens de vakantiedagen. Minimale afname is 0,5 uur.Uitgezonderd: Studie/margedagen
Verlengde opvang BSO€10,23 per uurOpvang van 18:00 tot 18:30 uur.Uitgezonderd: Studie/margedagen Vakantiedagen
Incidentele opvang / extra vakantie opvang€10,23
per uur
Sporadische extra opvang
Minimale afname VSO: 1 uur
Minimale afname BSO: 3,5 uur
Minimale afname Vakantieopvang: 10 uur
Minimale afname Verlengde opvang: 0,5 uur
De extra opvang wordt op uw factuur verrekend in combinatie met een bestaand kinderopvangcontract

Spelregels Buitenschoolse opvang

Flexibele opvang BSO

ProductTariefVoorwaardenIn- of exclusief
Flexibele opvang BSO€11,04 per uurBij afname minimaal 7 uur. (2 dagdelen)
Uitbreiden per dagdeel.
We houden iedere dag een aantal flex plaatsen vrij.
U betaalt alleen wat u daadwerkelijk aanvraagt.
Geen aanspraak op vaste dagen BSO.
Als de groep vol is, kan een aanvraag geweigerd worden.
Flexibele VSO weken€11,04 per uurVoorschoolse opvang tijdens de schoolweken.
Bij afname minimaal 1 uur.
Uitbreiden per uur.
We houden iedere dag een aantal flex plaatsen vrij.
U betaalt alleen wat u daadwerkelijk aanvraagt.
Geen aanspraak op vaste dagen VSO.
Als de groep vol is, kan een aanvraag geweigerd worden.
Flexibele vervroegde VSO€11,04 per uurVervroegde voorschoolse opvang tijdens de schoolweken. Bij afname minimaal een 0,5 uur. Uitbreiden per uur.
We houden iedere dag een aantal flex plaatsen vrij.
U betaalt alleen wat u daadwerkelijk aanvraagt
Geen aanspraak op vaste dagen VSO
Als de groep vol is, kan een aanvraag geweigerd worden.
Flexibele verlengde opvang€11,04 per uurBij afname minimaal 1 half uur.
Uitbreiden per 0,5 uur.
U betaalt alleen wat u daadwerkelijk aanvraagt
Geen aanspraak op vaste dagen vakantie opvang.
Als de groep vol is, kan een aanvraag geweigerd worden.

Spelregels Flexibele opvang BSO

Afmelden en ruilen:

Contract wijzigen/stop zetten

Voor zowel een flexibel contract als een vast contract geldt een maand opzegtermijn, ongeacht welke dag van de maand. Indien de overeenkomst wordt opgezegd, wordt het deel van het maandbedrag dat betrekking heeft op de vakantie opvang niet gerestitueerd ongeacht of de vakantie wel of niet genoten is. Wij maken alle contracten met als einddatum de dag dat uw kind 13 jaar wordt, dit omdat kinderen tot hun 13de opvang mogen afnemen bij ons. Stopt uw kind eerder of blijft uw kind langer geef dit dan aan via een mailtje naar VCOG@novict.com

Contract wijzigingen kunt u doorgeven via een mailtje naar VCOG@novict.com

Peuteropvang

ProductTariefVoorwaardenIn- of exclusief
Peuteropvang 40 weken€ 10,34 per uurPeuteropvang Kinderopvangtoeslag (KOT)
opvang tijdens de schoolweken.
Uitgezonderd:
Studie- en vakantiedagen
Peuteropvang 40 wekenEigen
bijdrage
Peuteropvang Subsidie opvang
tijdens schoolweken
Uitgezonderd: Studie- en vakantiedagen
De eigen bijdrage is
inkomensafhankelijk.

Spelregels

Kinderdagverblijf (alleen voor IKC ’t Kompas)

ProductTariefVoorwaardenIn- of exclusief
Kinderdagverblijf 52 weken€ 10,12 per uurDagopvang van 07.30 – 18.00 uur.
Halve dagopvang van 07.30 – 13.00 uur
of van 12.30 – 18.00 uur
Uitgezonderd:
Studie- en sluitingsdagen

Spelregels 

Afmelden en ruilen:

Bij de prijs inbegrepen

Bijna alles wat uw kind gedurende de dag nodig heeft aan verzorging en maaltijden is inbegrepen.

Persoonlijke verzorging

Kinderdagopvang: Alles wat uw kind aan persoonlijke verzorging nodig heeft is bij de prijs inbegrepen, zoals luiers, billencrème, billendoekjes, talkpoeder en zonnebrandcrème.

Gezond en lekker eten en drinken

BSO: Na schooltijd krijgen de kinderen een stuk fruit en een cracker met beleg. Er wordt gezorgd voor drinken en later in de middag is er nog een moment voor bijvoorbeeld een soepstengel of rozijntjes.
Kinderdagverblijf: is all-inclusive o.a. fruit/groente, brood, babyvoeding, soepstengel, cracker, etc.

Peuteropvang: Op de peuteropvang wordt er gezorgd voor vers fruit en/of groenten en drinken voor de kinderen.

Activiteiten

Activiteiten, uitstapjes en materialen voor reguliere activiteiten (Bijvoorbeeld koken en knutselen) zijn bij de kosten inbegrepen. Voor bijzondere activiteiten (Bijvoorbeeld een kampweek BSO) kan er een eigen bijdrage worden gevraagd.

Extra dag

Voor de BSO is het mogelijk om incidenteel een extra (halve) dag af te nemen, naast uw overeenkomst. Een extra dag is alleen mogelijk als de bezetting van de groep dat toelaat. De kosten hiervoor zullen de maand volgend op het afgenomen dag(deel) gefactureerd worden. Een extra dag(deel) kunt via het ouderportaal of de ouderapp aanvragen.

Facturering

Het facturatie moment is altijd op de 22e. Dit is zowel het moment van de vooraf als achteraf facturatie. Een voorbeeld hierbij: 22 februari wordt achteraf de maand januari gefactureerd en vooraf de maand maart gefactureerd.

De vooraf facturatie wordt gedaan wanneer men kiest voor vaste opvang, de achteraf facturatie wordt gedaan wanneer men kiest voor flexibele opvang of wanneer u extra dagen heeft afgenomen.

Wij rekenen geen inschrijfkosten. Wel rekenen wij €2,50 administratiekosten per factuur wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de automatisch incasso.

U kunt het overzicht van producten, tarieven en spelregels voor 2024 hier ook als PDF downloaden.