De Rietzee
Home Kinderopvang Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Goede kinderopvang niet kan zonder een sterk partnerschap met ouders of verzorgers vanuit een wederzijdse open, betrokkenen respectvolle relatie. Ouderbetrokkenheid in al zijn vormen is een van de pilaren van ons beleid en hebben wij hoog in het vaandel. Door de thuissituatie en de situatie op het IKC zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, voelt een kind zich veiliger en kan het zich beter ontplooien.

Als ouder/verzorger is het pas mogelijk om u met een gerust hart op andere activiteiten te richten als u het volste vertrouwen heeft in de goede opvang van uw kind. Medewerkers en ouders kunnen adviezen en ervaringen met elkaar delen. Wij houden binnen het kader van onze visie zoveel mogelijk rekening met wensen, normen, waarden en behoeften van ouders.

Ouderbetrokkenheid doen we samen

Oudergesprekken

Samen zorgen wij ervoor dat we die omgeving creeëren waarin uw kind zich optimaal en veilig kan ontwikkelen.

Ouderavond

Er is één keer per jaar een ouderavond, waarin we kijken naar de (VVE) thema’s die er zijn.

Oudercommissie

Ouders hebben inspraak in de oudercommissie. De oudercommissie is het klankbord voor ouders en adviseert gevraagd en ongevraagd over diverse onderwerpen.