Kineropvang 't Kompas
Home Kinderopvang Locaties IKC ’t Kompas

IKC ’t Kompas

’t Kompas wordt een IKC, Schip à Hoi gaat verhuizen 

Per 8 mei wordt basisschool ’t Kompas officieel een Integraal Kindcentrum (IKC). Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12/13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Aangezien ’t Kompas vanaf 8 mei zelf kinderopvang gaat aanbieden, verhuist Schip à Hoi na 12,5 jaar en per 1 mei 2023 naar een nieuwe locatie in de wijk Ulgersmaborg. Middels deze brief willen wij u nader informeren over deze ontwikkelingen. Daarnaast willen wij u namens de directie van ’t Kompas en Schip à Hoi uitnodigen voor een ouderavond op 19 januari (tussen 19.30 – 21.00 uur). 

Hoe ziet IKC ’t Kompas er straks uit? 

Naast onderwijs gaat ’t Kompas vanaf 8 mei ook kinderopvang aanbieden. Binnen onderwijs én kinderopvang hanteren we dezelfde pedagogische werkwijze. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in ons IKC, net zoals wij dat op onze school gewend zijn. Iedereen moet met een vertrouwd gevoel naar onze locatie kunnen komen en in een prettige sfeer kunnen spelen en leren. Binnen ons IKC werken we straks met vaste gezichten in de opvang en het onderwijs, we zijn één team. Kinderen zien gedurende de dag op onze locatie dezelfde medewerkers: op het kinderdagverblijf, in de peuterdoorstroom en op school. We zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen op IKC ’t Kompas. 

Hoe ziet het aanbod op IKC ’t Kompas er vanaf 8 mei uit?

Het onderwijsaanbod voor kinderen van 4 tot 12/13 jaar blijft bestaan zoals u dat van ons gewend bent. Daarnaast starten wij met een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Kinderdagverblijf Bij het kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar op alle doordeweekse dagen (en het hele jaar door) worden opgevangen. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken samen aan één doorgaande ontwikkelingslijn. Kinderen vanaf 3 jaar maken via de peuterdoorstroom kennis met groep 1. 

Buitenschoolse opvang Bij de buitenschoolse opvang (BSO) worden kinderen van 4 tot 12/13 jaar voor- en/of na schooltijd opgevangen. Kinderen komen rechtstreeks uit school naar de BSO of andersom. De BSO is gedurende de hele dag en het hele jaar geopend (ook tijdens vakanties). 

Zorginfrastructuur binnen IKC ‘t Kompas

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft (omdat het niet zo goed gaat met het kind óf omdat het bovengemiddeld goed gaat met het kind), werkt één zorgteam aan de ontwikkeling van dit kind. Wij bieden nu al logopedie, dyslexie training en fysiotherapie aan, tijdens en aansluitend op schooltijden. Dit blijven wij aanbieden. 

Als er zorgen zijn over een kind dat naar onze school en/of onze opvang gaat, gaan we graag in gesprek. Ouders worden dan uitgenodigd voor een gesprek en we werken gezamenlijk toe naar één locatieplan waarin afspraken worden gemaakt over de manier van werken. Op deze manier creëren we een gezamenlijk denken en handelen voor het kind. 

Wat gebeurt er met de kinderopvang van Schip à Hoi? 

Na 12,5 jaar met veel plezier samengewerkt te hebben, verhuist Schip à Hoi per 1 mei naar een nieuwe locatie in de wijk Ulgersmaborg. (Popdijkemaweg 72a te Groningen). Op 21 april wordt aandacht besteed aan het afscheid van Schip Ahoi met een feest op het schoolplein.

Sharissa Titawanno, eigenaresse Schip à Hoi: Na 12,5 jaar gewerkt te hebben op ‘t kompas, moeten we helaas gaan verhuizen per 1 Mei. Wij hebben met plezier en liefde op ‘t kompas gewerkt met alle docenten, ouders en kinderen. Wij gaan jullie missen!! Bedankt voor alle liefdevolle jaren. Onze kinderopvang gaat verhuizen naar Ulgersmaborg. IKC ’t Kompas zal de opvang voor ouders continueren met een groep voor kinderdagopvang en een BSO-groep. Uiteraard blijven we samenwerken met de medewerkers van ’t Kompas waar mogelijk. 

Gezamenlijke ouderavond op 19 januari

Wij organiseren een gezamenlijke ouderavond op 19 januari 2023 van 19:30 tot 21:00 uur. Op deze avond vertellen wij u welke keuzes u kunt maken en hoe u uw kind(eren) kunt aanmelden voor de opvang bij IKC ’t Kompas of voor de opvang op de nieuwe locatie van Schip à Hoi. Op deze avond kunt u vast een voorinschrijving doen voor de opvang voor beide locaties. Wij regelen dan de overstap per 8 mei 2023. De uitnodiging voor deze avond volgt. 

Tot slot 

Het team van ’t Kompas en het team van Schip à Hoi verwelkomen u ook in de toekomst graag bij IKC’t Kompas en/of bij Schip à Hoi.

Met vriendelijke groet,

M. Wildeboer Directeur ’t Kompas
S. Titawanno 
Eigenaresse Schip à Hoi

Voordat je een keuze maakt

Kun je ook eerst kennismaken. Wij geven je graag een rondleiding door ons gebouw en langs de ruimten. En kunt u al uw vragen stellen.

Tarieven en beleid