De Rietzee
Home Kinderopvang Klanttevredenheid

Klanttevredenheid

Kinderen brengen heel wat uurtjes door op de kinderopvang. Daar wilt u natuurlijk een vertrouwd gevoel bij hebben. Soms doet zich toch een conflict voor. Bent u het niet eens over de opvang van uw kind, dan kunt u hierover een klacht melden.

Interne klachtenregeling

Wij hebben hiervoor een interne klachtenregeling opgesteld, te vinden op onze website en op iedere locatie. Wij hebben de voorkeur dat u de klacht eerst met de IKC-medewerker bespreekt. Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt kunt u zich wenden tot de directeur van het IKC. Als u na het gesprek met de directeur niet tevreden bent, wordt u doorverwezen naar de Geschillencommissie Kinderopvang via www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie beoordeelt en behandelt de klacht volgens het klachtenreglement van deze commissie. De uitspraak van de geschillencommissie wordt naar het bestuur van Stichting VCOG Kinderopvang gestuurd en met u besproken.