Home Kinderopvang Kinderen van 0 tot 4 jaar

Kinderen van 0 tot 4 jaar

Door de pedagogische aanpak sluiten wij aan bij de ontwikkelbehoeften van ieder kind. En zorgen voor een veilige omgeving waarin ieder kind kan ontwikkelen op zijn eigen tempo.

Op het kinderdagverblijf kunnen kinderen gedurende de hele dag (het gehele jaar door) worden opgevangen. Onze IKC-medewerkers zorgen voor een passend en uitdagend aanbod  van activiteiten welke goed aansluit op de belevingswereld van de kinderen en op de verschillende leeftijden van de kinderen.