Home Jaarverslag 2022 online

Jaarverslag 2022 online

Het jaarverslag 2022 van Stichting VCOG Onderwijs staat online. Terugkijkend op 2022 is het goed om vast te stellen dat door de indrukwekkende inzet van leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ondersteuning en leiding de kinderen op de VCOG-scholen kwalitatief hoogwaardig onderwijs en kinderopvang hebben ontvangen. Dit is gelukt, ondanks acute lerarentekorten en andere incidentele of structurele problemen.

2022 was voor VCOG bestuurlijk een turbulent jaar doordat een nieuwe bestuurder aantrad, nadat de vorige
bestuurder was afgetreden en tijdelijk door een interim bestuurder was opgevolgd. Tegelijk was het ook de start
van het strategisch beleidsplan 2022-2025, waar vooral de IKC-vorming centraal staat.

Er komt veel op het onderwijs af: een toename van armoede en kansenongelijkheid, nieuwkomers, krimp in
bepaalde regio’s en wijken, lerarentekorten. Al deze maatschappelijke veranderingen hebben implicaties voor het onderwijs. Tegelijk is er een maatschappelijke zorg over de kwaliteit van het onderwijs, wat zich onder meer vertaalt in een grotere focus op basisvaardigheden.

Deze context is van grote invloed op het functioneren van de VCOG-scholen en kindcentra. Het is ook duidelijk dat wij als VCOG niet alleen met de problemen kunnen omgaan, maar dat het noodzakelijk is om in de wijken met de andere besturen, scholen, opvang, andere samenwerkingspartners en de gemeente de samenwerking te
versterken.

Ons motto, ‘ontwikkeling met lef en liefde’, inspireert onze scholen en kindcentra, ondersteuning en bestuur. Het is wat je aantreft als je de scholen en kindcentra bezoekt en ziet hoe eenieder daar dagelijks met grote inzet en toewijding werkt aan de ontwikkeling van alle kinderen. Met lef en liefde wordt er binnen VCOG elke dag gewerkt. Dat maakt grote indruk op mij. Bij deze wil ik iedereen daarvoor hartelijk bedanken!

Klik hier om het jaarverslag 2022 te lezen

Klaas van Veen
Bestuurder Stichting VCOG Onderwijs