050 5713735 info@vcog.nl

Werken bij VCOG

 

Ervaringsverhalen

Werken bij VCOG. Wat betekent dit voor een leerkracht? Wij vragen het Janny Weender. Zij is sinds 1979 werkzaam in het onderwijs en vanaf het begin werkzaam bij VCOG. Janny is begonnen bij kleuterschool Karekiet aan de Eikenlaan in Groningen, heeft daarna de overstap naar ’t Kompas gemaakt en is nu werkzaam op De Heerdstee.

Janny: “Ik heb 17 jaar kleuters gehad en heb toen de overstap gemaakt naar groep 3 en geleidelijk van groep 4 naar groep 8. Op dit moment heb ik groep 5 op De Heerdstee. Mijn huidige groep 5 is een prachtige mix van jongens (15) en meisjes (15) maar ook van culturen. De kinderen zijn sportief en sociaal voor elkaar en dat is een mooie basis om je als kind veilig te voelen om te leren en je goed cognitief en sociaal te ontwikkelen. Ik sta, samen met twee mannelijke collega’s, voor deze groep.

 

Mijn contact met andere collega’s is goed. Door de jaren heen heb ik heel sterk ervaren dat collegialiteit heel belangrijk is als team. Je hebt niet alleen een klas met kinderen maar als team een school met kinderen. Je bent samen de school en daarvoor is (net als voor de kinderen) een collegiale, veilige en transparante sfeer heel belangrijk.

Naast leerkracht, ben ik intern begeleider, specialist excellent leren, bouwcoördinator, vertrouwenspersoon en cultuur coördinator. Met bijeenkomsten ontmoet ik veel collega’s van VCOG wat vaak een meerwaarde is om ervaringen te delen. Daarnaast zien we elkaar tijdens nieuwjaar, de barbecue en andere bijeenkomsten die door VCOG georganiseerd worden.

 

Door de jaren heen zijn er veel ontwikkelingen geweest, zowel goede als minder goede. Passend onderwijs geeft de school veel mogelijkheden om zich te profileren. Wat vind je als school belangrijk en wat straal je uit naar kinderen en ouders? Daarnaast is het een goede ontwikkeling dat er meer geld naar de scholen gaat om de kinderen maar ook de collega leerkrachten te ondersteunen. Ik vind het jammer dat verhalend vertellen en veel zingen in de klas een aspect is die steeds meer verdwijnt in het onderwijs. Het is fantastisch dat VCOG  het convenant “meer muziek in de klas” heeft ondertekent om de kinderen veel muziek te laten ervaren en zingen.

De rol van ouders is heel belangrijk voor de school. Ouderbetrokkenheid is essentieel voor een school. We hebben al jaren een klassenouder in de klas. Een klassenouder kan erg snel een hulpvraag uitzetten en dit gebeurt wel eens door sociale media. Hoewel je door sociale media snel geïnformeerd wordt over actuele zaken, is het ook belangrijk om jezelf hierin te beschermen met schoolbrede afspraken, want anders blijf je zeven dagen per week leerkracht.

 

VCOG is een fijne werkgever. Op school merk je dat in de klas. Zingeving is een basis in het onderwijs. We gaan respectvol, tolerant en met zorg met elkaar om. Een ding is zeker: naast mijn vele jaren ervaringen en opleidingen zijn de kinderen het mooiste doel waar ik mee en voor werk!”

Jan Okken is al geruime tijd werkzaam bij VCOG. We maken nader kennis met deze leerkracht van de Dom Helder Camaraschool en vragen hem naar zijn ervaring in het werken als leerkracht bij VCOG.

Jan: “In 1982 heb ik mijn diploma behaald op de Christelijke PA te Emmen en na een jaar militaire dienst en twee dienstverbanden op andere scholen, ben ik in 1992 gaan werken bij VCOG, op de Dom Helder Camaraschool. Ik heb in september 2017 mijn 25-jarig jubileum mogen vieren.

 

Ik heb een overduidelijke voorkeur om voor de klas te staan in de bovenbouw. Op de Dom Helder Camaraschool heb ik 3 jaar een groep 6 gedraaid, 1 jaar een groep 7 en de andere jaren een groep 8. Mijn huidige groep is een levendige, ietwat drukke groep 8. Maar je kan heel goed met ze werken omdat ze heel open, spontaan en eerlijk zijn. Bovendien zijn ze ervan doordrongen dat ze hard moeten werken voor een zo’n goed mogelijk resultaat en/of advies. Dat is heel goed gelukt want de IEP toets hebben ze ver boven het landelijk gemiddelde gemaakt. Dit is veel beter dan wat we mogen verwachten en dat maakt mij blij.

 

We hebben een heel sterk en collegiaal team die veel voor elkaar over heeft. Ik voel me heel erg gestimuleerd en gewaardeerd door de directie. Dit is mede de reden dat ik al zo lang werkzaam ben op deze school. Het werken met kinderen vind ik nog steeds erg leuk. Mocht ik opnieuw een opleiding moeten kiezen, dan kies ik gelijk weer voor het onderwijs. Elke dag is anders, zelfs na 34 jaar, en zeker nooit saai of vervelend.

 

Het onderwijs is in de loop van de jaren wel veranderd, net als de hele maatschappij veranderd is. Ik vind het niet moeilijk om deze veranderingen te volgen en er in mee te gaan. Ik ben dit jaar 57 jaar geworden maar ik ga nog lang niet stoppen. De kinderen, ouders en de leuke collega’s maken dat ik nog jaren door wil gaan”.

 

050-5713735

Postadres
Postbus 9401
9703 LP  Groningen
 
Bezoekadres
Eenrumermaar 4
9735 AD  Groningen

Contact opnemen

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

Per mail: info@vcog.nl

of formulier