De Rietzee
Home Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website is met veel zorg samengesteld. Het is toegestaan om content, foto’s, beelden of video’s te raadplegen op het beeldscherm maar niet om te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Downloads en prints zijn toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Aan de website kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Stichting VCOG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie op de website. Dit geldt ook voor de websites van samenwerkingspartners waarnaar verwezen wordt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. U kunt uw vragen over de website richten aan:

de afdeling Communicatie:

Robert de Wit
Eenrumermaar 4
9735 AD, Groningen.
Telefoon: 050- 5713735
E-mail: r.dewit@vcog.nl