050 5713735 info@vcog.nl
Hierbij publiceren wij ons jaarverslag en kijken we terug op het jaar 2021, het laatste uitvoeringsjaar van ons meerjarenbeleidsplan, op naar ons nieuwe strategische plan, 2022-2025. De VCOG blikt terug op vier mooie waarvan twee bijzondere jaren als gevolg van de Covid pandemie. Met alle medewerkers hebben we grote stappen gezet in het werken aan innovatief onderwijs en de kind ontwikkeling van twee tot twaalf jaar met een opstap naar nul tot twaalf jaar. De VCOG blij­ft koers houden met Lef en Liefde in de verfijning en uitbreiding van onze ambities. Ambities die we samen willen vormgeven. We bedanken alle medewerkers voor hun inzet voor onderwijs, opvang en ondersteuning op de locaties en het bestuursbureau. U kunt het jaarverslag online lezen alsook downloaden, klik hier.