050 5713735 info@vcog.nl

Hierbij publiceren wij de vastgestelde notulen van de ALV vergaderingen, gehouden op:

25 juni 2020, klik hier

22 april 2021, klik hier

17 juni 2021, klik hier