050 5713735 info@vcog.nl

VCOG start als eerste schoolbestuur in Groningen met een eigen Integraal Kind Centrum (IKC)

Erik Vredeveld, bestuurder VCOG: ”Als bestuurder ben ik een grote voorstander van een integrale kindontwikkeling van 0-18 jaar”

Het ontwikkelen van eigen integrale kindcentra (IKC) is sinds lange tijd een wens van VCOG. In september 2019 is er een onderzoek naar IKC-ontwikkeling uitgevoerd onder alle directeuren van VCOG. De schooldirecteuren steunen deze nieuwe ontwikkeling en hebben voorkeur voor maatwerk op locatieniveau passend bij de kinderen, de ouders en de wijk. Om die reden is gekozen voor een hybride organisatievorm waarbij de samenwerking met bestaande kinderopvangorganisaties deels gehandhaafd blijft.

VCOG Kinderopvang gaat in de toekomst nog beter bijdragen aan de borging van een ononderbroken en samenhangende leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Vanwege de integrale organisatie biedt VCOG Kinderopvang optimale ontwikkelingskansen voor de kinderen. VCOG Kinderopvang wordt een voorziening die diensten en ondersteuning aanbiedt die voorziet in de behoefte van vele gezinnen. De coronacrisis heeft deze behoefte verder aangesterkt.

Na de zomervakantie starten de eerste kindcentra, in samenwerking met directeuren en teams, op een aantal VCOG-locaties in de stad Groningen. Vanwege de gefaseerde integratie zijn er scholen die op een later tijdstip met deze ontwikkeling aan de slag gaan. VCOG wil graag dat alle scholen op hun eigen wijze en wanneer de tijd daarvoor rijp is met deze prachtige ontwikkeling ouders en kinderen bedienen. De IKC gedachte sluit uitstekend aan bij landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen maar heeft bovenal als doel een veilige plek te creëren waar ontmoeten, spelen en leren in samenhang met ouders en professionals van onderwijs, zorg en opvang georganiseerd is.