050 5713735 info@vcog.nl

Per 1 februari 2020 is VCOG op CBS ‘t Kompas gestart met een hoogbegaafdheidvoorziening, genaamd de Satellietgroep. Dit is een combinatiegroep waar hoogbegaafde leerlingen vanaf groep 5 worden ontvangen. Het belangrijkste doel van de Satellietgroep is dat hoogbegaafde leerlingen zich binnen een uitdagende leeromgeving op sociaal- en cognitief niveau kunnen ontwikkelen. Hoogbegaafde kinderen hebben een andere manier van denken en leren. Door deze andere denkwijze lopen deze kinderen soms vast in een reguliere klas. Zo kan er sprake zijn van onderpresteren, een zorgelijke sociaal emotionele ontwikkeling of andere problematiek. Daarom gaan we naast passende uitdagingen aan werk met het zelfbeeld, de eigenwaarde en de sociale vaardigheden van de kinderen.De groep maakt een integraal onderdeel uit van CBS ’t Kompas.

De toelating voor deze groep is niet afhankelijk van een geldelijke bijdrage. In de Satellietgroep komen maximaal 16 leerlingen te zitten. Op deze manier kan een goede begeleiding voor deze leerlingen gegarandeerd worden. Is deze groep op CBS ‘t Kompas vol (16 leerlingen), dan wordt er gekeken naar een nieuwe locatie binnen VCOG. Op deze manier hopen we over een paar jaar op verschillende plekken in de stad onderwijs te kunnen bieden aan hoogbegaafde kinderen. Meer informatie en opgave is te vinden op de website van CBS ’t Kompas (www.tkompas.nl)