050 5713735 info@vcog.nl

De VCOG studiedag op 18 oktober stond in het teken van Werkgeluk. Wat is werkgeluk voor de individuele VCOG-medewerker en hoe geef je hier vorm aan? Omdat dit door iedereen verschillend ingevuld wordt, is het niet mogelijk, en zeker niet wenselijk, om een pasklaar antwoord te geven op deze vraag.

De dag begon met een inspirerende lezing van Arjen Banach, ‘stap in de wereld van werkgeluk’. Het succes van een organisatie is het resultaat van de mensen die daar werkzaam zijn. Erik Bremelmans, via Koffie & Bubbels, gaf een ‘gelukscollege’. Is werkgeluk de mate waarin een individu voldoening schept in het eigen leven als geheel? Naast deze twee lezingen werd er gelegenheid geboden om één van de acht workshops te volgen die kan bijdragen aan je eigen werkgeluk; vind je dit onder andere in effectief vergaderen, veerkracht of ontspannen in de klas.

Aan het einde van de dag is er nog geen pasklaar antwoord op wat werkgeluk is, maar is er veel stof tot nadenken over ieders eigen werkgeluk gegeven.