050 5713735 info@vcog.nl

Op donderdag 6 september zijn CBS De Kleine Wereld en CBS De Tamarisk, samen met drie andere Groningse basisscholen, gecertificeerd en partner geworden van het Jeugdeducatiefonds. De Gemeente Groningen heeft een bijdrage van €15.000,– uitgereikt aan Jeugdeducatiefonds. De vijf gecertificeerde scholen krijgen een financiële ondersteuning voor het onderwijstraject, spel en educatie voor de leerlingen.

De cheque is uitgereikt door wethouder Sociale Zaken & Jeugdzorg Mattias Gijsbertsen aan Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds.