Naar de schoolsite...

Naar de Dom Helder Camaraschool

Dom Helder Camara

De Dom Helder Camaraschool in de wijk Beijum van de stad Groningen bestaat sinds 1983. In 1995 werd het bestaande hoofdgebouw betrokken en vanaf 2003 is er een groot nieuwbouwgedeelte via een luchtbrug aan de school toegevoegd. Er is sindsdien sprake van een modern multifunctioneel schoolgebouw. De Dom Helder Camaraschool beschikt naast groepslokalen voor de leerlingen over volwaardige ruimten ten behoeve van voor- en naschoolse opvang en er is een theater met tribune waarop alle 350 leerlingen tegelijk kunnen plaatsnemen om een feest te vieren, een voorstelling bij te wonen, te genieten van muziek en dans en veel meer...