Naar de schoolsite...

Naar de Hoeksteen

De Hoeksteen

De Hoeksteen is een moderne, open, christelijke school. Wij werken vanuit bijbels perspectief en staan open voor verschillende levensbeschouwingen en culturen. De Hoeksteen is een Kanjerschool.
De Hoeksteen participeert in het Vensterschoolproject. Allerlei activiteiten voor kinderen en ouders, in samenwerking met andere instanties georganiseerd, vinden plaats in het gebouw.