Naar de schoolsite...

Naar de Heerdstee

De Heerdstee

De Heerdstee is een Christelijke Daltonschool in de wijk Beijum. De naam 'Heerdstee' staat voor een plek bij de haard (heerd); een veilige plek voor kinderen met respect voor verschillen. 
 
Kernwoorden voor onze school zijn:
- Christelijke identiteit
- Dalton Onderwijs
- Ouderbetrokkenheid
- Cultuur
- Sociaal-emotionele ontwikkeling
- Extra hulp bij leerproblemen
- Extra uitdaging voor meerbegaafde leerlingen (de plusgroep)