Naar de schoolsite...

Naar de Anne Frankschool

Anne Frankschool

Identiteit van de school
Onze school is een christelijke school. Vanuit het voorbeeld van Jezus Christus, met de Bijbel als inspiratiebron, willen wij elkaar stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor deze aarde en onze samenleving. Daarom vertellen wij de kinderen uit de Bijbel waarin verhalen staan over God en zijn relatie tot mensen. Onze school wil de kinderen vertrouwd maken met de inhoud van de Bijbel en deze proberen te vertalen naar de tijd waarin we leven.
 
Anne Frank (school)
Anne Frank was een joods meisje, dat in de tweede wereldoorlog, vanwege haar joods zijn, is opgepakt, weggevoerd en omgebracht. In haar dagboek heeft zij over deze tijd geschreven. Anne Frank leefde in een wereld van onverdraagzaamheid, racistisch geweld en onderdrukking. Helaas zijn deze zaken van alle tijden. Anne Frank is een symbool geworden tegen racisme en discriminatie. De Anne Frankschool wil staan voor verdraagzaamheid en respect voor iedereen. Het is op onze school een traditie, dat groep 7 op hun schoolreis "het Achterhuis" in Amsterdam bezoekt.

 

Anne Frankschool

 

Anne Frankschool