Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de VCOG bestaat uit de volgende samenstelling:

Naam

Aandachtsgebied

De heer M.H.L. Conner
Voorzitter

Algemeen toezicht
Onderwijs

De heer D. Flikkema

Algemeen toezicht
Huisvesting

De heer J.G. Knot

Algemeen toezicht
Juridische Zaken

De heer J.W. Lobeek

Algemeen toezicht

Mevrouw J. Oppewal
Vice-voorzitter

Algemeen toezicht
Personeel

De heer E.J. Veldman

Algemeen toezicht
Identiteit