VCOG ondertekent samenwerkingsconvenant muziekonderwijs


Dinsdag 14 november heeft VCOG als één van de negen partijen in Groningen het eerste lokale samenwerkingsconvenant muziekonderwijs ondertekend. Alle betrokken partijen garanderen in dit convenant dat in 2020 ieder kind in de stad Groningen structureel muziekonderwijs krijgt. Het convenant geeft de afspraken weer hoe het muziekonderwijs de komende jaren een plaats krijgt op alle basisscholen in de stad. Daarbij is dit het startpunt van een jarenlange intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen. Hare Majesteit Koningin Máxima was, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, getuige van de ondertekening van dit convenant. 

Het convenant vloeit voort uit het project Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen, en het convenant wordt ondertekend door de bovenschoolse onderwijskoepels van VCOG, Openbaar Onderwijs Groningen en KOC, de Pedagogische Academie en het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen, de gemeente Groningen, VRIJDAG, SKSG en K&C.

Invalproblematiek

Lees hier meer over de problematiek rondom vervanging van leerkrachten.

ICT implementatie bij de VCOG

Bezoek Surinaamse delgatie, project Ouderbetrokkenheid

GRONINGSE EN SURINAAMSE LEERKRACHTEN LEREN VAN ELKAAR

In het kader van het project Ouderbetrokkenheid brengen zes Surinaamse leerkrachten deze week een bezoek aan enkele scholen van de VCOG.
Lees hier het artikel welke op 12 januari in het DvhN verscheen. 

12 januari 2016

Workshop invalleerkrachten september 2015

Op 16 september jl.vond de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor invalleerkrachten plaats op de Dom Helder Camaraschool. Na een korte inleiding door John Wind, directeur-bestuurder van de VCOG, vertelde Petra van der Meulen (personeelsfunctionaris) over het werken als invalleerkracht en het beleid van de VCOG.
Door diverse directeuren werden tips en tops gegeven. Na een praktijkcasus en een netwerkborrel werd de middag rond half 6 afgesloten.

Via de link 'Sheets workshop invalleerkrachten september 2015' kun je de sheets van deze middag bekijken.

Groningen, september 2015

De vensterschool draait door!

De Vensterschool draait door!
De VCOG heeft een mooie bijdrage geleverd aan de talkshow ´De vensterschool draait door´ ontworpen en uitgevoerd door talkshow host Alice Faber. 
Onder leiding van Alice ontstond er een inspirerend, uitnodigend en prikkelend gesprek met verschillende gasten over het succes en de uitdaging van de nieuwe vensterschool.
VCOG school de Wegwijzer heeft op een prachtige wijze van zich laten horen tijdens deze show.

Op onderstaande link kunt u de talkshow bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=e4Xry_Mk5sM
15 juni 2015

Voorlichting Nieuwe CAO

Voorlichting nieuwe CAO voor personeel VCOG
Op 18 en 25 maart jl. is het personeel van VCOG ingelicht over de nieuwe CAO; wat betekent de nieuwe CAO voor VCOG en voor het personeel. De bijeenkomsten vonden plaats bij de Dom Helder Camaraschool.

Na een inleiding van John Wind, directeur bestuurder van VCOG, gaf Petra van der Meulen (personeelsfunctionaris) een presentatie over professionalisering, duurzame inzetbaarheid en de voor- en nadelen van het basismodel en het overlegmodel.

 
De opkomst voor beide dagen was hoog en er werden vele vragen gesteld. Na afloop was er gelegenheid voor het nuttigen van een hapje en drankje.

Mocht je de presentatie willen bekijken, klik dan hier.

Heb je eventuele vragen over de nieuwe CAO dan kun je contact opnemen met Petra van der Meulen via p.vandermeulen@vcog.nl of telnr. 050 – 57 13 735.

Project Succes for All

Start Amerikaans preventieprogramma ‘Success for all’
Groningen pakt taalachterstand bij kinderen aan

Groningen start, als eerste en enige gemeente in Nederland, met een uniek programma dat taalachterstanden van kinderen tegengaat. Deze nieuwe aanpak is gebaseerd op het effectieve Amerikaanse taalprogramma ‘Success for All’. Niet eerder werd deze succesvolle methode in Nederland toegepast. De ontwikkeling van een Groningse variant van ‘Succes for all’ past bij de activiteiten van Groningen als Onderwijsstad 2014-2015.

De gemeente Groningen, GION onderwijs/onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de schoolbesturen van O2G2 (Openbaar Onderwijsgroep Groningen), VCOG (Vereniging Christelijke Schoolbesturen Groningen) en KOC (Stichting Katholieke Onderwijscentrale Groningen) werken samen in dit preventieprogramma. Partijen hebben hiervoor een intentieverklaring ondertekend op 4 februari jl. in het Stadhuis van Groningen.

Voorafgaand aan de feestelijke ondertekening van de afspraken werd o.a. door Roel Bosker, hoogleraar Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, een toelichting gegeven op de methode ‘Succes for All’, en hoe het programma, om taal-achterstanden bij kinderen tegen te gaan, vorm zal krijgen in Groningen. Hoogleraar Roel Bosker heeft voor Nederland het alleenrecht om de methode ‘Success for All’ van de Amerikaanse onderzoeker Robert Slavin te testen.

In onderstaande link een filmpje uitgezonden door OOGTV.
http://www.oogtv.nl/2015/02/stad-investeert-14-miljoen-euro-in-taalachterstand/  
Voor meer informatie:
http://successforall-nederland.nl/

Groningen, februari 2015