De VCOG heeft de zorg om leerlingen, ouders  en medewerkers in een zo aangenaam en veilig mogelijke omgeving te laten verkeren. Om dit te kunnen waarborgen voert zij regelmatig een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit. Het verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn van alle medewerkers komt o.m. tot uiting in het regelmatig terugkerende welzijnsonderzoek (zie RI&E) en het ziekteverzuimbeleidsplan.